Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang

Grattis till din plats på kursen och välkommen som student på Högskolan i Borås. Under hösten kommer du att träffa och lyssna på flera av våra lärare och forskare, som deltar i kursen med föreläsningar och andra undervisningspass. En annan viktig del är att du kommer att få träffa alla kursdeltagare, där vi tror att många redan har gott om erfarenheter kring informationssökning och undervisning. Tillsammans kommer vi att göra detta till en intressant och spännande kurs.

Kom igång med kursen

Allt du behöver för att komma igång med kursen finns samlat på vår lärplattform Ping Pong en vecka före kursstart. I övrig information från högskolan finns instruktioner för hur du skapar ett studentkonto och loggar in. Väl inne på Ping Pong hittar du vår kursarea via menyalternativet ”Aktiviteter” – ”Mina aktiviteter”. I listan som dyker upp klickar du på ”C3FIN1 H17-1 Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang 7,5 hp” och därefter kan du ta del av kursinformationen.

Vi kommer även att ha två träffar i Borås, en i oktober och en den 12 januari 2018. De är inte obligatoriska, men vi hoppas att du vill vara med då vi tror att de kommer att vara givande.

Vi hoppas dina studier ska bli inspirerande och ser fram emot att träffa dig!

Maria Idebrant och Maria Ringbo, kursansvariga

maria.idebrant@hb.se; maria.ringbo@hb.se

Kursinformation

Termin: Hösten 2017
Kurskod: C3FIN1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås
Studieperiod: 2017-08-28 - 2018-01-14

Observera

Kursen ges på kvartsfart/distans och innehåller fåtal träffar. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.)

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Malin Utter

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Kursrapport C3FIN1 ht2017.pdf