Utvecklingsarbete i bibliotek

Välkommen till kursen Utvecklingsarbete i bibliotek 

Du har anmält och antagits till den fristående nätbaserade kursen Utvecklingsarbete i bibliotek  hösten 2017.  Kursen tar upp metoder och teorier som stöd för att du som forskande reflekterande praktiker ska kunna arbeta med systematisk verksamhetsutveckling, Den pågår på kvartsfart 25% under perioden 2017-08-28 till 2018-01-14. Kursen är till för er som är yrkesverksamma vid bibliotek och vill fördjupa er i utvecklings- och förändringsarbete utifrån verksamhetens förutsättningar vid era arbetsplatser.

Kursplan och litteraturlista finner du här på kurs- och programtorget. Studiehandledning med instruktioner och mer utförliga beskrivningar av kursinnehåll finns här i lärplattformen PING PONG, som du kommer att få tillgång till när du har registrerat dig på kursen.

Den 12 oktober kl. 10-16 är du som kursdeltagare välkommen på seminarium i Borås. Då inleder vi med föreläsningar om utvecklingsarbete följt av seminarium med diskussioner om konkreta erfarenheter och era idéer inför era rapporter om utvecklingsarbete. Inför den första kursträffen kan du förbereda dig genom att ta del av kurslitteraturen och förbereda vad du vill arbete med för utvecklingsprojekt under kursen. Dessa frågor diskuteras vid ett litteraturseminarium respektive vid en workshop under eftermiddagen.

Ytterligare ett halvtidsseminarium äger rum den 24 november, då vi främst diskuterar era utvecklingsarbeten. Rapporten är poängmässigt den mest omfattande delen av kursen.

Förutom de två seminarierna i Borås är undervisningen nätbaserad med inspelade föreläsningar och handledning vid två tillfällen via till exempel PING PONG eller telefon. Adobe Connect Pro används för att skapa ett virtuellt klassrum och information finns liksom användarmanual på PING PONG. I detta forum kan även kursdeltagare kommunicera med varandra. En webbkamera och ett headset med mikrofin behövs för att kunna delta i Adobe Connect Pro (kostar ett par hundra konor). Alla utvecklingsarbeten examineras via skriftlig inlämning och seminarium via nätet (Adobe Connect Pro) om det inte kan ske i Borås. Vi kan diskutera praktiska frågor vidare när vi ses .

Du är också välkommen att kontakta oss för att få mer information eller ställa frågor.

VÄL MÖTT!

Margareta Lundberg Rodin                            Karen Nowé Hedvall

kursansvarig                                                   kursansvarig

Kursinformation

Termin: Hösten 2017
Kurskod: C3FUA1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2017-08-28 - 2018-01-14

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Karen Nowé Hedvall
Kursansvarig CBE

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)