Vetenskaplig publicering

Välkommen till kursen Vetenskaplig publicering!   

Du som läser denna text har valt att läsa kursen Vetenskaplig publicering. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande kurs!  

Vetenskaplig publicering och de olika aktiviteter och produkter som kringgärdar och är resultatet av publiceringen är en viktig uppgift inte bara för forskare och forskningsadministratörer utan även för t.ex. akademiska bibliotek. Med digitala publicerings- och kommunikationsplattformar har landskapet för vetenskaplig publicering delvis förändrats under de senaste 25 åren. Kursens fokus kommer främst att ligga på vetenskaplig publicering i digitala miljöer även om vi också kommer in på de strukturer och praktiker som den vetenskapliga publiceringen ingår i. Öppna system och öppen tillgång till forskning kommer att utgöra en viktig del i kursen och vi kommer att arbeta med open access utifrån såväl den ”gyllene vägen”, t.ex. publicering i open access-tidskrifter, som den ”gröna vägen”, t.ex. arkivering i institutionella arkiv. Inom detta område sker just nu mycket på policy-nivå och vi kommer att fånga upp det senaste som händer där. Relaterade och aktuella frågor som vi också kommer att beröra i kursen är utvärdering och bibliometri, samt frågor om forskningsdatahantering. Vi kommer att arbeta med dessa områden på ett praktiskt plan och utifrån state-of-the-art, men vi kommer också att diskutera teorier kring t.ex. bibliometri och forskares publiceringspraktiker, samt betrakta dessa företeelser utifrån ett kritiskt perspektiv.   

Kursen ges på halvfart under terminens första hälft med början den 28 augusti och slut den 31 oktober. Kursen ges huvudsakligen på distans, vilket innebär att det mesta av kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via lärplattformen Ping Pong. I Ping Pong finner du information någon vecka före kursstart och kan komma i kontakt med kursansvarig och lärare. Vi kommer att ha en träff i Borås under kursens gång. Träffen ligger den 13-15 september (från kl. 13 ons till kl. 15.30 fre). Vid träffen kommer vi att ha både föreläsningar, seminarier (varav ett examinerande) och praktiska uppgifter i workshopformat. En viktig uppgift i kursen kommer också att bli att samarbeta kring en tidskrift som vi sätter upp i Open Journal Systems, ett open source-system för tidskriftsproduktion vilket också introduceras vid träffen. Du kommer tyvärr att gå miste om en hel del av kursen om du inte deltar i träffen.    

Eftersom kursen huvudsakligen ges på distans och på avancerad nivå ställs krav på att studenterna tar eget ansvar för sina studier och arbetar självständigt. Samtidigt försöker vi att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och stimulans. Om du vill börja förbereda dig inför kursarbetet redan under sommaren så föreslår vi att du läser någon av följande böcker (eller båda):   

Borgman, C. (2007). Scholarship in the Digital Age. MIT Press. (du får tillgång till den som ebok när du har registrerat dig)  

Suber, Peter (2012). Open access. Cambridge, MA: MIT Press. Kap. 4, 6-7. https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262517638_Open_Access_PDF_ Version.pdf  

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till kursen. Vi ser fram emot att träffa dig såväl virtuellt som på plats i Borås i september och hoppas att du kommer att trivas hos oss!  

Helena Francke & Gustaf Nelhans, kursansvariga,  
helena.francke@hb.se
gustaf.nelhans@hb.se 

Kursinformation

Termin: Hösten 2017
Kurskod: ÖVPFR3
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2017-08-28 - 2017-10-31

Observera

Kursen ges på halvfart/distans och innehåller en träff i Borås. I övrigt sker kommunikationen mellan lärare och studenter samt studenter emellan huvudsakligen via lärplattformen Pingpong, vilket förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Gustaf Nelhans
Kursansvarig Helena Francke

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Kursrapport Vetenskaplig publicering HT2017.pdf