Barn, unga, läsning och samhället

Varmt välkommen!

Kursen vänder sig till bibliotekarier, bibliotekariestudenter och andra som är intresserade av barn och ungas läsning och av att arbeta med lässtimulerande verksamheter på bibliotek. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på halvfart.

Under kursen kommer du att studera barns och ungas läsning i olika kontexter och att ta del av några av biblioteks läsfrämjande metoder. Kursdeltagarna kommer också att undersöka barns och ungas läspreferenser, textvärldar och förhållningssätt till läsning. Vidare får du under kursens gång möjlighet att skaffa dig kunskaper om och erfarenheter av forskning om barn och unga och om forskningsetiska frågor relaterade till dessa grupper.

Det finns två planerade träffar på Högskolan i Borås. Den första är inte obligatorisk (fast rekommenderad) och äger rum den 6-7 november (tis +ons halvdag, kursen ansluter till BIA2). Den andra träffen är ett obligatoriskt slutseminarium som äger rum den 21 januari, 2019 (ansluter till Vetmet 2).  Det finns dock en skriftlig ersättningsuppgift ifall du inte kan vara med på slutseminariet.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Kursinformation

Termin: Hösten 2018
Kurskod: 31FBU1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2018-11-06 - 2019-01-20

Observera

Kursen ges på halvfart, distans. Kursen innehåller två sammankomster i Borås varav en är obligatorisk

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: fhu
Kursansvarig: Maria Ringbo

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Kursrapport Barn, unga, läsning och samhället. Fristående kurs HT18.pdf