Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer

Välkommen till kursen och som student vid Högskolan i Borås!

Du har blivit antagen till ovanstående kurs och vi ser fram emot att träffa dig och dina kurskamrater för att diskutera skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer. Kursdeltagarnas erfarenheter är ett viktigt inslag i kursen och kunskapsutbyte deltagare emellan är en del av kursens innehåll. Under hösten kommer du att få träffa och lyssna på forskare och lärare som kommer att ge olika perspektiv och teoretiska ansatser på detta område.

För att du som kursdeltagare ska kunna ta av information i kursen så måste du enligt tidigare utskickad information registrera dig och ordna med inlogg för lärplattformen PingPong. Använd ditt användanamn S18XXXX samt lösenordet du har skapat vid registreringen för att logga in. Väl inne på PingPong hittar du vår kursarena via menyalternativet aktiviteter – mina aktiviteter. I listan som dyker upp klickar du på C3FSR1 H18-1 Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer, distans 7,5 hp och därefter kan du ta del av kursinformationen.

I Ping Pong finns all den information som behövs för deltagare, som t.ex. schema och kursplan med tillhörande kurslitteraturlista. Lärplattformen ger också möjligheter till kommunikation t.ex. via en anslagstavla där lärare informerar om den senaste informationen i kursen. Det finns även en app att hämta ner som gör det lättare att följa uppdateringen av Ping Pong för er deltagare. Bekanta er med lärplattformen innan kursstart. Ytterligare genomgång av kursens upplägg och lärplattformen kommer att ske vid kursstart.

Vi kommer under kursens gång att ha två träffar i Borås. De är inte obligatoriska, men vi hoppas att du vill vara med då vi tror att de kommer att vara givande.

Vi hoppas dina studier ska bli inspirerande och ser fram emot att träffa dig!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Kursinformation

Termin: Hösten 2018
Kurskod: C3FSR1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Borås
Studieperiod: 2018-09-03 - 2019-01-20

Observera

Kursen ges på kvartsfart/distans och innehåller två icke obligatoriska träffar. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)