Svenska som andraspråk, 31-45 hp

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Kursinformation

Termin: Hösten 2018
Kurskod: 11SA02
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2018-09-03 - 2019-01-20

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Gisela Bohlin
Kursansvarig Nina Emilsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)