Digital tjänsteutveckling i praktiken

Kursinformation

Termin: Hösten 2019
Kurskod: C2DT1C
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Borås
Studieperiod: 2019-11-05 - 2020-01-16

Observera

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med design av tjänster inom IT på operativ, taktisk och strategisk nivå och som har ett intresse av att lära sig mer om digital tjänsteutveckling. Kursen består av föreläsningar om modeller för tjänstedesign, men till största delen av självstudier och det projektarbete studenten gör inom egna organisationen. Kursen har två sammankomster varav den sista, som också är ett examinerade seminarium, är obligatorisk. Projektarbetet som görs under kursen har två delleveranser som skall lämnas in. Handledning sker via distansmöten och avstämningar.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Hannes Göbel

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)