Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Kursinformation

Termin: Hösten 2019
Kurskod: 11SA10
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2019-09-02 - 2020-06-07

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Gisela Bohlin
Kursansvarig Nina Emilsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)