Förbättringskunskap och utvärdering i vårdorganisationen

Kursinformation

Termin: Våren 2014
Kurskod: 61OU01
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2014-01-20 - 2014-03-30

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Emelie Källquist
Kursansvarig maf

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Välkomstbrev Förbättringskunskap och utvärdering vt 14.pdf