Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv; fortsättningskurs 31-60 hp

Kursinformation

Termin: Våren 2014
Kurskod: 10IA20
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2014-01-20 - 2014-06-08

Kontakt