Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier

Kursinformation

Termin: Våren 2014
Kurskod: 32FIK1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås
Studieperiod: 2014-03-24 - 2014-06-08

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.bhs@hb.se
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Monika Johansson
Kursansvarig CBE

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Välkomstbrev_V14_Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier.pdf