Bilddigitalisering av kulturarvet

Kursinformation

Termin: Våren 2015
Kurskod: 32FBK1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås
Studieperiod: 2015-01-19 - 2015-03-22

Observera

Kursen ges på distans i halvfart och innehåller en fysisk träff som är obligatorisk. Undervisningen bedrivs i form av seminarier, föreläsningar, praktiska genomgångar, övningar och projektarbeten. Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via kursens lärplattform, vilket förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Mats Dahlström

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

kursrapport 32FBK1 VT15.pdf

VÄLKOMSTBREV_bilddigitalisering_V15.pdf