Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv: fortsättningskurs 31-60 hp

Kursinformation

Termin: Våren 2015
Kurskod: 10IA20
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2015-01-19 - 2015-06-07

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Emma Almingefeldt
Studie- och karriärvägledare Majid Jaffari

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)