Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier

Kursinformation

Termin: Våren 2015
Kurskod: 32FIK1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås
Studieperiod: 2015-03-23 - 2015-06-07

Observera

Kursen ges på distans/halvfart med en fysisk träff i Borås (ej obligatorisk). För övrigt sker kommunikation mellan deltagare och lärare via kursens lärplattform, vilket förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning. Undervisningen bedrivs i form av seminarier, föreläsningar och projektarbeten. Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Monika Johansson
Kursansvarig Cecilia Gärdén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

VÄLKOMSTBREV_utbildningsbibliotekIKT_V15.pdf