E-boken: distribution och läsning

Kursinformation

Termin: Våren 2016
Kurskod: 32FEB1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås
Studieperiod: -

Observera

Kursen ges huvudsakligen på distans koncentrerad till två undervisningsmoment, //läsning// och //distribution//, vilka består av föreläsningar, work-shops och seminarier. Momentet //läsning//, 3 - 5 februari, ges i streamad version från Oslo. Möjlighet finns dock att på egen bekostnad delta i den fysiska träffen på plats. Momentet //distribution//, 29 februari - 2 mars, ges i Borås.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig KN

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Välkomstbrev.pdf