E-boken: distribution och läsning

Kursinformation

Termin: Våren 2018
Kurskod: 32FEB1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Borås
Studieperiod: 2018-01-15 - 2018-06-03

Observera

Kursen ges huvudsakligen på distans koncentrerad till två undervisningsmoment, //läsning// och //distribution//, vilka består av föreläsningar, work-shops och seminarier. Kursen samordnas med motsvarande kurs i våra masterprogram och har en fysisk sammankomst i Borås.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Alen Doracic

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Välkomstbrev - E-boken distribution och läsning.pdf