Sociala medier

Välkommen till kursen Sociala medier, 7,5 hp

Information till antagna vt 2018

Varmt välkommen till kursen sociala medier som bl.a. behandlar hur sociala medier erbjuder olika kommunikationsmöjligheter men också olika former för nätverkande och delaktighet. Kursen tar sin teoretiska utgångspunkt i mekanismer och drivkrafter för deltagande och engagemang i virtuella gemenskaper, och har ett särskilt fokus på digitala kompetenser. I kursens uppgifter analyseras användandet av sociala medier för olika syften och i olika kontexter. Genom att studera hur deltagande i olika gemenskaper på internet ser ut lär du dig inte bara mer om hur man deltar. Du får också verktyg för att använda sociala medier i exempelvis strategisk marknadsföring. Kursens upplägg ger tillfälle till fördjupning, baserat på aktuell forskning, inom områden som intresserar just dig särskilt mycket.

Kursen går på helfart, distans och startar med en introduktion den 15 januari, kl 9. Introduktionen streamas live från högskolan via Adobe Connect Pro, men spelas in och kan ses i efterhand om du inte kan vara med i realtid. Introduktionen liksom föreläsnings- och undervisningsmaterial kommer att publiceras via lärplattformen PingPong. Där har du också möjlighet att kommunicera med andra kursdeltagare samt med kursens lärare. Du behöver en internetuppkoppling för att kunna ta del av materialet i PingPong, samt även en webbkamera och mikrofon på din dator för att kunna delta i seminarier via Adobe Connect. Vi återkommer med information om detta vid kursstarten.

Varmt välkommen!

Charlotte von Essen och Julia Pennlert, kursansvariga

Säkraste sättet att kontakta oss är via e-post:
julia.pennlert@hb.se
charlotte.von_essen@hb.se

Kursinformation

Termin: Våren 2018
Kurskod: C3FSM1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Borås
Studieperiod: 2018-01-15 - 2018-02-15

Observera

Kursen ges på helfart/distans och innehåller inga träffar. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom diskussionstillfällen och seminarier genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Charlotte Von Essen
Kursansvarig Julia Pennlert

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)