Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget - betydelsen av Merleau Pontys filosofi för vårdvetenskap

Kursinformation

Termin: Våren 2019
Kurskod: 62FL01
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2019-01-21 - 2019-03-31

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Lina Palmér
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

STUDIEGUIDE Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget.pdf

Välkomstbrev Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget.pdf