Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans

Kursinformation

Termin: Våren 2019
Kurskod: C3FLL1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Borås
Studieperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Observera

Kursen ges på kvartsfart/distans och innehåller två träffar som inte är obligatoriska. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Maria Ringbo
Kursansvarig Julia Pennlert

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)