Formgivning och layout

Kursinformation

Termin: Våren 2017
Kurskod: 31FFO1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås
Studieperiod: 2017-02-20 - 2017-03-22

Observera

Kursen ges på distans/helfart. Kursen innehåller inga fysiska träffar. Dock förekommer ett obligatoriskt seminarietillfälle som genomförs online via Adobe Connect under dagtid. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via kursens lärplattform, vilket förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning. Undervisningen bedrivs i form av laborationer, föreläsningar, praktiska genomgångar, övningar, självstudier och handledning. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Jan Buse
Kursansvarig Daniel Birgersson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)