Civilekonomprogrammet

Programinformation

Starttermin: Hösten 2013
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO13h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Tina Carlson Ingdahl

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M01V7
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M01V7
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ:
Period: 16 januari - 4 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M01V7
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M01V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2016

Analys och bedömning av företag och förvaltning

Kursinformation för Analys och bedömning av företag och förvaltning
Anmälningskod: M16H6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M14H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M14H6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M14H6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M14H6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Internationell redovisning

Kursinformation för Internationell redovisning
Anmälningskod: M15H6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Konsumentbeteende

Kursinformation för Konsumentbeteende
Anmälningskod: M21H6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M13H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M13H6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M13H6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M13H6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Pragmatiskt förändringsledarskap

Kursinformation för Pragmatiskt förändringsledarskap
Anmälningskod: M25H6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 15 januari

Relationsmarknadsföring och CRM

Kursinformation för Relationsmarknadsföring och CRM
Anmälningskod: M22H6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Våren 2016

Affärsjuridik II

Kursinformation för Affärsjuridik II
Anmälningskod: A01V6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 27 mars

Data Mining

Kursinformation för Data Mining
Anmälningskod: C60V6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Entreprenörskap och affärsutveckling

Kursinformation för Entreprenörskap och affärsutveckling
Anmälningskod: A91V6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Entreprenörskap och affärsutveckling

Kursinformation för Entreprenörskap och affärsutveckling
Anmälningskod: A91V6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 27 mars

Entreprenörskap och affärsutveckling

Kursinformation för Entreprenörskap och affärsutveckling
Anmälningskod: A91V6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Fallstudie i redovisningspraktik

Kursinformation för Fallstudie i redovisningspraktik
Anmälningskod: A92V6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Management och revision i professionella organisationer

Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: A93V6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 27 mars

Management och revision i professionella organisationer

Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: A93V6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Performativ fallstudie i managementpraktik

Kursinformation för Performativ fallstudie i managementpraktik
Anmälningskod: A94V6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik

Kursinformation för Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
Anmälningskod: A95V6
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2015

Balanserat management

Kursinformation för Balanserat management
Anmälningskod: A71H5
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Direkt- och interaktiv marknadsföring

Kursinformation för Direkt- och interaktiv marknadsföring
Anmälningskod: A28H5
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Ekonomistyrning II

Kursinformation för Ekonomistyrning II
Anmälningskod: A29H5
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Finansieringsteori

Kursinformation för Finansieringsteori
Anmälningskod: A62H5
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 8 november

Marknadskommunikation

Kursinformation för Marknadskommunikation
Anmälningskod: A63H5
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: A31H5
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Performative Management Revision

Kursinformation för Performative Management Revision
Anmälningskod: A25H5
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Redovisningens informationssystem

Kursinformation för Redovisningens informationssystem
Anmälningskod: A32H5
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: A26H5
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Skatterätt I

Kursinformation för Skatterätt I
Anmälningskod: A01H5
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 17 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: A30H5
Gruppnamn: ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2015

Hösten 2014

Finansiell planering

Kursinformation för Finansiell planering
Anmälningskod: A67H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: A68H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari

Våren 2014

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: A27V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 30 mars

Hösten 2013

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: A103H
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: A104H
Typ: Obl.
Period: 11 november - 20 januari