Dataekonomutbildningen

Programinformation

Starttermin: Hösten 2013
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK13h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Håkan Alm

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2016

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: A191V
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 27 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: A193V
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: C74V6
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2015

Direkt- och interaktiv marknadsföring

Kursinformation för Direkt- och interaktiv marknadsföring
Anmälningskod: A85H5
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 8 november

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
Anmälningskod: A82H5
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
Anmälningskod: A04H5
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: A86H5
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Performative Management Revision

Kursinformation för Performative Management Revision
Anmälningskod: A87H5
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 17 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: A84H5
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 8 november

Systemutvecklingsprojekt

Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
Anmälningskod: A27H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: A88H5
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2015

Förändringsarbete och design av informationssystem

Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
Anmälningskod: A13V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Internationellt ledarskap

Kursinformation för Internationellt ledarskap
Anmälningskod: A33V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
Anmälningskod: A36V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Hösten 2014

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: A24H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari

Våren 2014

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: A02V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 30 mars

Introduktion till affärssystem

Kursinformation för Introduktion till affärssystem
Anmälningskod: A03V4
Typ: Obl.
Period: 31 mars - 8 juni

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: A04V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 30 mars

Hösten 2013

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: A28H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: A30H3
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: A29H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: A31H3
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari