Magisterutbildning i industriell ekonomi - logistik

Välkommen till magisterprogrammet i logistik

Du kommer under ett år att gå en utbildning som är anpassad för kommande arbete med logistik och försörjningskedjor upp till strategisk nivå i verksamheters ledande funktioner men som även är utformad för att vara forskningsförberedande. Under utbildningen studerar vi faktorer som påverkar den totala försörjningskedjan från ett logistiskt perspektiv som transporter, materialhantering och lagring. Du tränas i att planera materialanskaffning, produktion och distribution och du tränas i att kunna analysera och lösa komplexa och verklighetsbaserade problem inom intern och extern logistik för att fungera i en yrkesroll upp till strategisk nivå i ett företag. En viktig del i utbildningen är ny teknik och nya metoder inom informationsteknik och telekommunikation.

Vi ses den 3 september!

Daniel Ekwall
Utbildningsansvarig

Tider att hålla

3 september: Information av din utbildningsledare. Se schema för tid och sal.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2013
Programkod: KMAGI
Programtillfälleskod: KMAGI13h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Ingenjörshögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.ih@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Daniel Ekwall

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Examensarbete i industriell ekonomi - inriktning logistik

Kursinformation för Examensarbete i industriell ekonomi - inriktning logistik
Anmälningskod: E99V7
Typ:
Period: 16 januari - 4 juni

Våren 2014

Examensarbete i industriell ekonomi – inriktning logistik

Kursinformation för Examensarbete i industriell ekonomi – inriktning logistik
Anmälningskod: C81V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 4 juni

Logistik för världshandel

Kursinformation för Logistik för världshandel
Anmälningskod: C49V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 21 mars

Logistik och transportekonomi

Kursinformation för Logistik och transportekonomi
Anmälningskod: C51V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 4 juni

Hösten 2013

Demand Chain Management I - teori och modeller

Kursinformation för Demand Chain Management I - teori och modeller
Anmälningskod: C91H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 25 oktober

Demand Chain Management II - tillämpning och förändringsledning

Kursinformation för Demand Chain Management II - tillämpning och förändringsledning
Anmälningskod: C31H3
Typ: Obl.
Period: 28 oktober - 20 december

Logistiska stödsystem

Kursinformation för Logistiska stödsystem
Anmälningskod: C32H3
Typ: Obl.
Period: 28 oktober - 20 december

Risk och resiliens i försörjningskedjor

Kursinformation för Risk och resiliens i försörjningskedjor
Anmälningskod: C92H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 25 oktober