Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Programinformation

Starttermin: Hösten 2013
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD113h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås

Observera

Utbildningen ges på helfart/distans med sammakomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. Det förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

kursrapport_MADI13_Klassoinfoutv_H13.pdf

kursrapport_MADI13_KO1_H13.pdf

kursrapport_MADI13_KontVok_H13.pdf

MADI13_BI_somforskn_profområde_H13.pdf

MADI13_Utveckl_Leda_H13.pdf

Välkomstbrev_H13_MasterDistans.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2015

Masteruppsats, distans

Kursinformation för Masteruppsats, distans
Anmälningskod: B14V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 7 juni

Hösten 2014

Forskningsmetoder, distans

Kursinformation för Forskningsmetoder, distans
Anmälningskod: B31H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 18 januari

Informationsåtkomst

Kursinformation för Informationsåtkomst
Anmälningskod: B34H4
Typ: Obl.
Period: 6 november - 18 januari

Verksamhetsförlagt projektarbete

Kursinformation för Verksamhetsförlagt projektarbete
Anmälningskod: B53H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 5 november

Våren 2014

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
Anmälningskod: B04V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 23 mars

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
Anmälningskod: B05V4
Typ: Obl.
Period: 24 mars - 5 juni

Introduktion till programmering för bibliotekarier

Kursinformation för Introduktion till programmering för bibliotekarier
Anmälningskod: B17V4
Typ: Valbar
Period: 20 januari - 23 mars

Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier

Kursinformation för Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier
Anmälningskod: B52V4
Typ: Valbar
Period: 24 mars - 8 juni

Utbildningsbibliotek, informationssökning och lärande

Kursinformation för Utbildningsbibliotek, informationssökning och lärande
Anmälningskod: B16V4
Typ: Valbar
Period: 20 januari - 23 mars

Utveckling av dynamiska webbtjänster

Kursinformation för Utveckling av dynamiska webbtjänster
Anmälningskod: B51V4
Typ: Valbar
Period: 24 mars - 8 juni

Hösten 2013

Bibliometri och beståndsplanering

Kursinformation för Bibliometri och beståndsplanering
Anmälningskod: B31H3
Typ: Obl.
Period: 7 november - 17 januari

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B52H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B53H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Introduktion till kunskapsorganisation

Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
Anmälningskod: B29H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 6 november

Klassifikation och informationsutvinning

Kursinformation för Klassifikation och informationsutvinning
Anmälningskod: B30H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 6 november

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
Anmälningskod: B32H3
Typ: Obl.
Period: 7 november - 17 januari

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
Anmälningskod: B40H3
Typ: Obl.
Period: 7 november - 17 januari

XML och kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B33H3
Typ: Obl.
Period: 7 november - 17 januari