Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen

Programinformation

Starttermin: Hösten 2013
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES13hVUVG
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Observera

Campusstudier i Borås och verksamhetsförlagd utbildning i Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Lena Hedegärd

Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev ANESTESIUTB HT 2013.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2014

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
Anmälningskod: F29V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 8 juni

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

Kursinformation för Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
Anmälningskod: F34V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 8 juni

Hösten 2013

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1

Kursinformation för Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
Anmälningskod: F11H3
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari