Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Jönköping/Värnamo/Eksjö

Programinformation

Starttermin: Hösten 2013
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE13hVJVE
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Jonas Karlsson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari

Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

VÄLKOMSTBREV Akutmedicin HT13.pdf

Välkomstbrev Intensivvårdsteknik _IVAutb_HT 13.pdf

Välkomstbrev Vårdande bedömning intensivvård_IVA-utb_HT13.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2014

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot intensivvård
Anmälningskod: F30V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 8 juni

Omvårdnad inom intensivvård

Kursinformation för Omvårdnad inom intensivvård
Anmälningskod: F33V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 8 juni

Hösten 2013

Intensivvårdsteknik

Kursinformation för Intensivvårdsteknik
Anmälningskod: F13H3
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Vårdande bedömning inom intensivvård

Kursinformation för Vårdande bedömning inom intensivvård
Anmälningskod: F14H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november