Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Jönköping/Värnamo/Eksjö

Programinformation

Starttermin: Hösten 2013
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE13hVJVE
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Observera

Campusstudier i Borås och verksamhetsförlagd utbildning i Jönköping, Värnamo eller Eksjö.

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Jonas Karlsson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari

Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

VÄLKOMSTBREV Akutmedicin HT13.pdf

Välkomstbrev Intensivvårdsteknik _IVAutb_HT 13.pdf

Välkomstbrev Vårdande bedömning intensivvård_IVA-utb_HT13.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2014

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot intensivvård
Anmälningskod: F30V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 8 juni

Omvårdnad inom intensivvård

Kursinformation för Omvårdnad inom intensivvård
Anmälningskod: F33V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 8 juni

Hösten 2013

Intensivvårdsteknik

Kursinformation för Intensivvårdsteknik
Anmälningskod: F13H3
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Vårdande bedömning inom intensivvård

Kursinformation för Vårdande bedömning inom intensivvård
Anmälningskod: F14H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november