Systemvetarutbildning

Programinformation

Starttermin: Hösten 2013
Programkod: ASYST
Programtillfälleskod: ASYST13h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Carina Hallqvist
Programansvarig Patrik Hedberg

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2016

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: C74V6
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2015

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
Anmälningskod: A04H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Interaktionsdesign 2

Kursinformation för Interaktionsdesign 2
Anmälningskod: A38H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

IT Service Management

Kursinformation för IT Service Management
Anmälningskod: A37H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Systemutvecklingsprojekt

Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
Anmälningskod: A27H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Våren 2015

Förändringsarbete och design av informationssystem

Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
Anmälningskod: A13V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
Anmälningskod: A36V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Hösten 2014

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: A24H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari

Våren 2014

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: A02V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 30 mars

Introduktion till affärssystem

Kursinformation för Introduktion till affärssystem
Anmälningskod: A03V4
Typ: Obl.
Period: 31 mars - 8 juni

Systemutvecklare – roller, miljö och praktik

Kursinformation för Systemutvecklare – roller, miljö och praktik
Anmälningskod: A14V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 30 mars

Hösten 2013

Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning

Kursinformation för Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning
Anmälningskod: A116H
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: A43H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: A31H3
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari