Administratörprogrammet

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: SGADI
Programtillfälleskod: SGADI14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Anette Gustafsson
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Introduktion till affärssystem

Kursinformation för Introduktion till affärssystem
Anmälningskod: I09V7
Typ: Valbar
Period: 27 mars - 4 juni

Management och revision i professionella organisationer

Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: M02V7
Typ: Valbar
Period: 16 januari - 26 mars

Praktik för administratörer

Kursinformation för Praktik för administratörer
Anmälningskod: A19V7
Typ: Valbar
Period: 16 januari - 4 juni

Samhällsekonomiska kalkyler

Kursinformation för Samhällsekonomiska kalkyler
Anmälningskod: A20V7
Typ: Valbar
Period: 16 januari - 26 mars

Hösten 2016

Forskningsmetoder i offentlig förvaltning

Kursinformation för Forskningsmetoder i offentlig förvaltning
Anmälningskod: A19H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Självständigt arbete för kandidatexamen i offentlig förvaltning

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen i offentlig förvaltning
Anmälningskod: A20H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Våren 2016

Reformer, utvärdering och implementering

Kursinformation för Reformer, utvärdering och implementering
Anmälningskod: B46V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Utvärdering i praktiken

Kursinformation för Utvärdering i praktiken
Anmälningskod: B48V6
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2015

Ekonomistyrning i offentlig sektor

Kursinformation för Ekonomistyrning i offentlig sektor
Anmälningskod: A48H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Externredovisning i kommunsektorn

Kursinformation för Externredovisning i kommunsektorn
Anmälningskod: A47H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Projektbaserat förändringsarbete i offentliga organisationer

Kursinformation för Projektbaserat förändringsarbete i offentliga organisationer
Anmälningskod: A78H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Styrning och ledning i offentlig sektor

Kursinformation för Styrning och ledning i offentlig sektor
Anmälningskod: A79H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Våren 2015

Organisationsteori för offentlig sektor II

Kursinformation för Organisationsteori för offentlig sektor II
Anmälningskod: A85V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Redovisning för administratörer

Kursinformation för Redovisning för administratörer
Anmälningskod: A37V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Hösten 2014

Förvaltning och politiska system

Kursinformation för Förvaltning och politiska system
Anmälningskod: A09H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 18 januari

Organisationsteori för offentlig sektor I

Kursinformation för Organisationsteori för offentlig sektor I
Anmälningskod: A88H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari