Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: NGIMI
Programtillfälleskod: NGIMI14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Rolf Appelkvist
Programadministratör Susann Evertsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Internationell marknadsföring

Kursinformation för Internationell marknadsföring
Anmälningskod: M20V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M14V8
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 3 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I13V8
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 3 juni

Hösten 2017

Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi
Anmälningskod: I20H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Konsumentbeteende - ett skandinaviskt perspektiv

Kursinformation för Konsumentbeteende - ett skandinaviskt perspektiv
Anmälningskod: M20H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M22H7
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I21H7
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Våren 2016

Informationssäkerhet ur ett globalt perspektiv

Kursinformation för Informationssäkerhet ur ett globalt perspektiv
Anmälningskod: C64V6
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
Anmälningskod: C63V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Strategisk marknadsföring I

Kursinformation för Strategisk marknadsföring I
Anmälningskod: A106V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Hösten 2015

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: A93H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2015

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: A65V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: A88V5
Typ: Obl.
Period:

Introduktion till affärssystem

Kursinformation för Introduktion till affärssystem
Anmälningskod: A64V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: A72V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Hösten 2014

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: A49H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: A10H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: A05H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: A26H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari