Bibliotekarie

Att bli bibliotekarie idag är att lära om hur man navigerar bland informationsflöden i samhället, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den kan användas av dig själv och andra. Att vara bibliotekarie innebär också att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information, kultur eller upplevelser och att stödja människor i att själva kunna söka och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek såväl som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariers nyckelkompetenser: att söka, organisera och förmedla information. I programmet finns också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället. Som helhet ger programmet dig en bred grund för att i framtiden arbeta som en kompetent och serviceinriktad bibliotekarie.

Bibliotekshögskolan har ett stort internationellt nätverk med kontakter med utbildningar i Norden, Europa och även andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet får du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att exempelvis skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” t.ex. i ett afrikanskt eller asiatiskt land eller genom att delta i en europeisk konferens av och för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap från hela Europa. Dessutom kommer du ibland att träffa lärare, gästlärare och studenter från andra länder vid vår egen sektion.

Välkommen till BHS!

Alen Doracic och Amanda Glimstedt, programansvariga

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig KAMI

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursrapport BIB13 BIB14 31BUN1 VT15.pdf

Kursrapport BIB13 BIB14 Databaskonstruktion VT15.pdf

Kursrapport BIB13 BIB14 Internat society and politics VT15.pdf

Kursrapport BIB14 31BBS3 HT16.pdf

Kursrapport BIB14 31BFÄ2 HT16.pdf

Kursrapport BIB14 31BRA1 HT15.pdf

Kursrapport BIB14 31BSS1 VT16.pdf

Kursrapport BIB14 31BUL1 VT16.pdf

Kursrapport BIB14 31BVF2 VT17.pdf

Kursrapport BIB14 Bibliotek och användare VT15.pdf

Kursrapport BIB14 BIS1 campus HT14.pdf

Kursrapport BIB14 C3BLH1 VT17.pdf

VÄLKOMSTBREV_bibliotekarie_HT14.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek

Kursinformation för Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
Anmälningskod: B06V7
Typ: Obl.
Period: 20 februari - 22 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
Anmälningskod: B03V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 februari

Hösten 2016

Att vägleda i samhällsinformation

Kursinformation för Att vägleda i samhällsinformation
Anmälningskod: B70H6
Typ: Valbar
Period: 1 december - 15 januari

Bibliometrins grunder

Kursinformation för Bibliometrins grunder
Anmälningskod: B68H6
Typ: Valbar
Period: 1 december - 15 januari

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2

Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
Anmälningskod: B07H6
Typ: Obl.
Period: 29 september - 30 oktober

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
Anmälningskod: B71H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 30 november

IKT för undervisande bibliotekarier

Kursinformation för IKT för undervisande bibliotekarier
Anmälningskod: B82H6
Typ: Valbar
Period: 1 december - 15 januari

Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan

Kursinformation för Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
Anmälningskod: B14H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 28 september

Våren 2016

Barn, unga, läsning och samhället

Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället
Anmälningskod: C150V
Typ: Valbar
Period: 2 maj - 5 juni

Bibliotek och användare 2

Kursinformation för Bibliotek och användare 2
Anmälningskod: C94V6
Typ: Obl.
Period: 18 februari - 22 mars

Elektronisk publicering med XHTML och CSS

Kursinformation för Elektronisk publicering med XHTML och CSS
Anmälningskod: C176V
Typ: Valbar
Period: 2 maj - 5 juni

Informationskompetens och lärande

Kursinformation för Informationskompetens och lärande
Anmälningskod: C111V
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 1 maj

Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori

Kursinformation för Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
Anmälningskod: C148V
Typ: Valbar
Period: 2 maj - 5 juni

Litteraturförmedling på bibliotek

Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek
Anmälningskod: C151V
Typ: Valbar
Period: 2 maj - 5 juni

Professionell informationssökning

Kursinformation för Professionell informationssökning
Anmälningskod: C93V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 17 februari

Vetenskaplig publicering

Kursinformation för Vetenskaplig publicering
Anmälningskod: C161V
Typ: Valbar
Period: 2 maj - 5 juni

Hösten 2015

Bibliotek i samhället 2

Kursinformation för Bibliotek i samhället 2
Anmälningskod: B08H5
Typ: Obl.
Period: 5 oktober - 4 november

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1

Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
Anmälningskod: B07H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 oktober

Information Retrieval

Kursinformation för Information Retrieval
Anmälningskod: B12H5
Typ: Valbar
Period: 7 december - 17 januari

Informationskompetenser

Kursinformation för Informationskompetenser
Anmälningskod: B11H5
Typ: Valbar
Period: 7 december - 17 januari

Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B10H5
Typ: Obl.
Period: 5 november - 6 december

Skolbibliotek: funktion och verksamhet

Kursinformation för Skolbibliotek: funktion och verksamhet
Anmälningskod: B13H5
Typ: Valbar
Period: 7 december - 17 januari

Våren 2015

Barn, unga, medier och bibliotek

Kursinformation för Barn, unga, medier och bibliotek
Anmälningskod: B40V5
Typ: Valbar
Period: 1 maj - 7 juni

Bibliotek och användare 1

Kursinformation för Bibliotek och användare 1
Anmälningskod: B04V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 18 februari

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
Anmälningskod: B16V5
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 30 april

Internet, samhälle och politik

Kursinformation för Internet, samhälle och politik
Anmälningskod: B38V5
Typ: Valbar
Period: 1 maj - 7 juni

Utveckling och underhåll av webbsidor (Inställd)

31BUT1

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
Anmälningskod: B15V5
Typ: Obl.
Period: 19 februari - 22 mars

Hösten 2014

Bibliotek i samhället 1

Kursinformation för Bibliotek i samhället 1
Anmälningskod: B04H4
Typ: Obl.
Period: 6 november - 7 december

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap

Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
Anmälningskod: B35H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 5 november

Kunskapsorganisation 1: Klassifikation

Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
Anmälningskod: B05H4
Typ: Obl.
Period: 8 december - 18 januari