Civilekonomprogrammet

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Alexis Palma
Programadministratör Ingela Hellsten

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Självständigt arbete för civilekonomexamen

 • Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
 • Anmälningskod: M02V8
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

 • Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
 • Anmälningskod: M02V8
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

 • Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
 • Anmälningskod: M02V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

 • Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
 • Anmälningskod: M02V8
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Analys och bedömning av företag och förvaltning

 • Kursinformation för Analys och bedömning av företag och förvaltning
 • Anmälningskod: M42H7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 14 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
 • Anmälningskod: M95H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 14 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
 • Anmälningskod: M95H7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 14 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
 • Anmälningskod: M95H7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 14 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
 • Anmälningskod: M95H7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 14 januari

Internationell redovisning

 • Kursinformation för Internationell redovisning
 • Anmälningskod: M41H7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 5 november

Konsumentbeteende

 • Kursinformation för Konsumentbeteende
 • Anmälningskod: M31H7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 5 november

Ledarskap och reflekterande etik

 • Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
 • Anmälningskod: M30H7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 5 november

Ledarskap och reflekterande etik

 • Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
 • Anmälningskod: M30H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 5 november

Ledarskap och reflekterande etik

 • Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
 • Anmälningskod: M30H7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 5 november

Ledarskap och reflekterande etik

 • Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
 • Anmälningskod: M30H7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 5 november

Pragmatiskt förändringsledarskap

 • Kursinformation för Pragmatiskt förändringsledarskap
 • Anmälningskod: M34H7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 14 januari

Relationsmarknadsföring och CRM

 • Kursinformation för Relationsmarknadsföring och CRM
 • Anmälningskod: M33H7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 14 januari

Våren 2017

Affärsjuridik II

 • Kursinformation för Affärsjuridik II
 • Anmälningskod: M45V7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 16 januari - 26 mars

Data Mining

 • Kursinformation för Data Mining
 • Anmälningskod: I01V7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 26 mars

Entreprenörskap och affärsutveckling

 • Kursinformation för Entreprenörskap och affärsutveckling
 • Anmälningskod: M44V7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 26 mars

Entreprenörskap och affärsutveckling

 • Kursinformation för Entreprenörskap och affärsutveckling
 • Anmälningskod: M44V7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 26 mars

Entreprenörskap och affärsutveckling

 • Kursinformation för Entreprenörskap och affärsutveckling
 • Anmälningskod: M44V7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 16 januari - 26 mars

Fallstudie i redovisningspraktik

 • Kursinformation för Fallstudie i redovisningspraktik
 • Anmälningskod: M49V7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars - 4 juni

Management och revision i professionella organisationer

 • Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
 • Anmälningskod: M02V7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 16 januari - 26 mars

Management och revision i professionella organisationer

 • Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
 • Anmälningskod: M02V7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 26 mars

Performativ fallstudie i managementpraktik

 • Kursinformation för Performativ fallstudie i managementpraktik
 • Anmälningskod: M47V7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars - 4 juni

Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik

 • Kursinformation för Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
 • Anmälningskod: M48V7
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars - 4 juni

Hösten 2016

Balanserat management

 • Kursinformation för Balanserat management
 • Anmälningskod: M24H6
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Direkt- och interaktiv marknadsföring

 • Kursinformation för Direkt- och interaktiv marknadsföring
 • Anmälningskod: M18H6
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Ekonomistyrning II

 • Kursinformation för Ekonomistyrning II
 • Anmälningskod: M09H6
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Finansieringsteori

 • Kursinformation för Finansieringsteori
 • Anmälningskod: M10H6
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 6 november

Marknadskommunikation

 • Kursinformation för Marknadskommunikation
 • Anmälningskod: M17H6
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Marknadsundersökning och marknadsanalys

 • Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
 • Anmälningskod: M19H6
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Miljöekonomi

 • Kursinformation för Miljöekonomi
 • Anmälningskod: M30H6
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 7 november - 15 januari

Performative Managementrevision

 • Kursinformation för Performative Managementrevision
 • Anmälningskod: M23H6
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

 • Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
 • Anmälningskod: M08H6
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Skatterätt I

 • Kursinformation för Skatterätt I
 • Anmälningskod: M11H6
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

 • Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
 • Anmälningskod: M20H6
 • Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Våren 2016

Hösten 2015

Finansiell planering

 • Kursinformation för Finansiell planering
 • Anmälningskod: A43H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november

Strategisk marknadsföring

 • Kursinformation för Strategisk marknadsföring
 • Anmälningskod: A70H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november - 17 januari

Våren 2015

Marknadsföring för ekonomer

 • Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
 • Anmälningskod: A01V5
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 januari - 29 mars

Hösten 2014

Organisationsdesign och managementrecept

 • Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
 • Anmälningskod: A63H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 september - 9 november

Redovisningens grunder och tekniker

 • Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
 • Anmälningskod: A64H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 10 november - 18 januari