Civilekonomprogrammet

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Alexis Palma
Programadministratör Ingela Hellsten

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M02V8
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M02V8
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M02V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M02V8
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Analys och bedömning av företag och förvaltning

Kursinformation för Analys och bedömning av företag och förvaltning
Anmälningskod: M42H7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M95H7
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M95H7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M95H7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M95H7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Internationell redovisning

Kursinformation för Internationell redovisning
Anmälningskod: M41H7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Konsumentbeteende

Kursinformation för Konsumentbeteende
Anmälningskod: M31H7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M30H7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M30H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M30H7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M30H7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Pragmatiskt förändringsledarskap

Kursinformation för Pragmatiskt förändringsledarskap
Anmälningskod: M34H7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 14 januari

Relationsmarknadsföring och CRM

Kursinformation för Relationsmarknadsföring och CRM
Anmälningskod: M33H7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Våren 2017

Affärsjuridik II

Kursinformation för Affärsjuridik II
Anmälningskod: M45V7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 16 januari - 26 mars

Data Mining

Kursinformation för Data Mining
Anmälningskod: I01V7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Entreprenörskap och affärsutveckling

Kursinformation för Entreprenörskap och affärsutveckling
Anmälningskod: M44V7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Entreprenörskap och affärsutveckling

Kursinformation för Entreprenörskap och affärsutveckling
Anmälningskod: M44V7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Entreprenörskap och affärsutveckling

Kursinformation för Entreprenörskap och affärsutveckling
Anmälningskod: M44V7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 16 januari - 26 mars

Fallstudie i redovisningspraktik

Kursinformation för Fallstudie i redovisningspraktik
Anmälningskod: M49V7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Management och revision i professionella organisationer

Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: M02V7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 16 januari - 26 mars

Management och revision i professionella organisationer

Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: M02V7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Performativ fallstudie i managementpraktik

Kursinformation för Performativ fallstudie i managementpraktik
Anmälningskod: M47V7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik

Kursinformation för Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
Anmälningskod: M48V7
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Hösten 2016

Balanserat management

Kursinformation för Balanserat management
Anmälningskod: M24H6
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 15 januari

Direkt- och interaktiv marknadsföring

Kursinformation för Direkt- och interaktiv marknadsföring
Anmälningskod: M18H6
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Ekonomistyrning II

Kursinformation för Ekonomistyrning II
Anmälningskod: M09H6
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Finansieringsteori

Kursinformation för Finansieringsteori
Anmälningskod: M10H6
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 29 augusti - 6 november

Marknadskommunikation

Kursinformation för Marknadskommunikation
Anmälningskod: M17H6
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M19H6
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Miljöekonomi

Kursinformation för Miljöekonomi
Anmälningskod: M30H6
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 7 november - 15 januari

Performative Managementrevision

Kursinformation för Performative Managementrevision
Anmälningskod: M23H6
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 15 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M08H6
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Skatterätt I

Kursinformation för Skatterätt I
Anmälningskod: M11H6
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 29 augusti - 15 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M20H6
Gruppnamn: ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Våren 2016

Hösten 2015

Finansiell planering

Kursinformation för Finansiell planering
Anmälningskod: A43H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: A70H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2015

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: A01V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Hösten 2014

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: A63H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: A64H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari