Dataekonomutbildningen

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Håkan Alm

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: M08V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M09V7
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I20V7
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Hösten 2016

Direkt- och interaktiv marknadsföring

Kursinformation för Direkt- och interaktiv marknadsföring
Anmälningskod: M18H6
Typ: Valbar
Period: 29 augusti - 6 november

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
Anmälningskod: M12H6
Typ: Valbar
Period: 7 november - 15 januari

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
Anmälningskod: I09H6
Typ: Valbar
Period: 7 november - 15 januari

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M19H6
Typ: Valbar
Period: 7 november - 15 januari

Performative Managementrevision

Kursinformation för Performative Managementrevision
Anmälningskod: M23H6
Typ: Valbar
Period: 29 augusti - 15 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M08H6
Typ: Valbar
Period: 29 augusti - 6 november

Systemutvecklingsprojekt

Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
Anmälningskod: I18H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M20H6
Typ: Valbar
Period: 7 november - 15 januari

Våren 2016

Förändringsarbete och design av informationssystem

Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
Anmälningskod: C70V6
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Internationellt ledarskap

Kursinformation för Internationellt ledarskap
Anmälningskod: A190V
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
Anmälningskod: C71V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Strategisk marknadsföring I

Kursinformation för Strategisk marknadsföring I
Anmälningskod: A189V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Hösten 2015

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: A23H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2015

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: A65V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Introduktion till affärssystem

Kursinformation för Introduktion till affärssystem
Anmälningskod: A64V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: A72V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Hösten 2014

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: A25H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: A10H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: A04H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: A26H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari