Energiingenjör

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENE14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Päivi Ylitervo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Akademiskt skrivande

Kursinformation för Akademiskt skrivande
Anmälningskod: R40V7
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Akademiskt skrivande

Kursinformation för Akademiskt skrivande
Anmälningskod: R40V7
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Examensarbete i energiteknik

Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: R21V7
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Examensarbete i energiteknik

Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: R21V7
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Examensarbete i energiteknik

Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: R21V7
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Industriprojekt för energiingenjörer

Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: R20V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Industriprojekt för energiingenjörer

Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: R20V7
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Industriprojekt för energiingenjörer

Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: R20V7
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Hösten 2016

CAD för VVS-installationer

Kursinformation för CAD för VVS-installationer
Anmälningskod: R43H6
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Elanläggnings- och och reläskyddsteknik

Kursinformation för Elanläggnings- och och reläskyddsteknik
Anmälningskod: R44H6
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Elektrisk kraftgenerering

Kursinformation för Elektrisk kraftgenerering
Anmälningskod: R50H6
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Elektrisk kraftgenerering

Kursinformation för Elektrisk kraftgenerering
Anmälningskod: R50H6
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Elektrisk kraftgenerering

Kursinformation för Elektrisk kraftgenerering
Anmälningskod: R50H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Industriell energihushållning

Kursinformation för Industriell energihushållning
Anmälningskod: R42H6
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Kraftelektronik

Kursinformation för Kraftelektronik
Anmälningskod: R15H6
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Mätteknik och mätvärdesanalys

Kursinformation för Mätteknik och mätvärdesanalys
Anmälningskod: R48H6
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Våren 2016

El-CAD och ritteknik

Kursinformation för El-CAD och ritteknik
Anmälningskod: A170V
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Elkretsanalys

Kursinformation för Elkretsanalys
Anmälningskod: A168V
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Fjärrvärme

Kursinformation för Fjärrvärme
Anmälningskod: A151V
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Förbränningsteknik

Kursinformation för Förbränningsteknik
Anmälningskod: R14V6
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Hållbar utveckling

Kursinformation för Hållbar utveckling
Anmälningskod: A167V
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Hållbar utveckling

Kursinformation för Hållbar utveckling
Anmälningskod: A167V
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Ventilations - och uppvärmningssystem II

Kursinformation för Ventilations - och uppvärmningssystem II
Anmälningskod: A207V
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Hösten 2015

Styr- och reglerteknik

Kursinformation för Styr- och reglerteknik
Anmälningskod: C82H5
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Tillämpad matematik och statistik

Kursinformation för Tillämpad matematik och statistik
Anmälningskod: C94H5
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Ventilation och uppvärmningssystem 1

Kursinformation för Ventilation och uppvärmningssystem 1
Anmälningskod: C100H
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Våren 2015

Grundläggande mekanik och hållfasthetslära

Kursinformation för Grundläggande mekanik och hållfasthetslära
Anmälningskod: C105V
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2014

Förnyelsebar energi

Kursinformation för Förnyelsebar energi
Anmälningskod: C23H4
Typ: Obl.
Period: 3 november - 18 januari

Introduktion Energiteknik

Kursinformation för Introduktion Energiteknik
Anmälningskod: C92H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 2 november