Industriell ekonomi - affärsingenjör

Blivande Affärsingenjör - välkommen!

Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du skall få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.

Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig Affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 1 september : Introduktion kl. 09:00 vid Textile Fashion Center med Studentkåren i Borås
Tisdag 2 september: Information av din utbildningsledare, se schema

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: TGIAF
Programtillfälleskod: KINAF14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Michael Tittus

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E14V7
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E14V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E14V7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Produktionssimulering

Kursinformation för Produktionssimulering
Anmälningskod: E31V7
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Produktionssimulering

Kursinformation för Produktionssimulering
Anmälningskod: E31V7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Produktutveckling

Kursinformation för Produktutveckling
Anmälningskod: E24V7
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Produktutveckling

Kursinformation för Produktutveckling
Anmälningskod: E24V7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Hösten 2016

Byggnadsprojekt

Kursinformation för Byggnadsprojekt
Anmälningskod: E31H6
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E08H6
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E30H6
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E30H6
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Mekaniska konstruktioner

Kursinformation för Mekaniska konstruktioner
Anmälningskod: E32H6
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E05H6
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Styrning av försörjningskedjor & Inköp

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor & Inköp
Anmälningskod: E10H6
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Styrning av försörjningskedjor & Inköp

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor & Inköp
Anmälningskod: E10H6
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Våren 2016

Fastighetsförvaltning

Kursinformation för Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: A129V
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Industriell ekonomi 3

Kursinformation för Industriell ekonomi 3
Anmälningskod: A131V
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Industriell ekonomi 3

Kursinformation för Industriell ekonomi 3
Anmälningskod: A131V
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Lean Management

Kursinformation för Lean Management
Anmälningskod: A145V
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: A135V
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: A135V
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder

Kursinformation för Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
Anmälningskod: A144V
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Hösten 2015

Byggnadsteknik

Kursinformation för Byggnadsteknik
Anmälningskod: C14H5
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Datorstödd konstruktion

Kursinformation för Datorstödd konstruktion
Anmälningskod: C64H5
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: C17H5
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: C18H5
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: C18H5
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: C61H5
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: C61H5
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Produktion I

Kursinformation för Produktion I
Anmälningskod: C62H5
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Våren 2015

Introduktion till Byggteknik med Ritteknik

Kursinformation för Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
Anmälningskod: C34V5
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 22 mars

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: C93V5
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2014

Grundläggande algebra och analys

Kursinformation för Grundläggande algebra och analys
Anmälningskod: C84H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 2 november

Miljökunskap och miljöskydd

Kursinformation för Miljökunskap och miljöskydd
Anmälningskod: C87H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 2 november