Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Blivande högskoleingenjör inom arbetsorganisation och ledarskap - välkommen!

Du har valt att utbilda dig till en spännande blandning av teknik och ledarskap - grattis!
Vi ser fram emot att under tre år ge dig en skjuts ut i yrkeslivet. Förutom arbetsorganisation och ledarskap studerar du kärnämnen som industriell ekonomi och logistik. Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Med hopp om att du skall trivas på vår högskola - vi ses!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 1 september : Introduktion kl. 09:00 vid Textile Fashion Center med Studentkåren i Borås
Tisdag 2 september: Information av din utbildningsledare, se schema

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: TGIAL
Programtillfälleskod: KINAR14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E14V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E16V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Hösten 2016

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E30H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E33H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E05H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Styrning av försörjningskedjor & Inköp

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor & Inköp
Anmälningskod: E10H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Våren 2016

Hösten 2015

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: C17H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: C18H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Våren 2015

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: C93V5
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: C81V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 22 mars

Hösten 2014

Grundläggande algebra och analys

Kursinformation för Grundläggande algebra och analys
Anmälningskod: C85H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 2 november

Miljökunskap och miljöskydd

Kursinformation för Miljökunskap och miljöskydd
Anmälningskod: C88H4
Typ: Obl.
Period: 3 november - 18 januari