Industriell ekonomi - logistikingenjör

Välkommen till Logistikingenjörsprogrammet!


Logistik är något som nästan alla företag arbetar med i liten eller stor skala. Som logistiker kommer du att ha möjlighet att jobba nära både kunder och leverantörer.

Du kommer att gå en utbildning som öppnar vägen till yrken där det händer mycket varje arbetsdag. Du kommer att ha chans att arbeta globalt. 

Utbildningen skall ge dig en teoretisk och praktisk grund att stå på. Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv.

Vi ses!

Mats Nilhag
Utbildningsansvarig

Tider att hålla

Måndag 1 september : Introduktion kl. 09:00 vid Textile Fashion Center med Studentkåren i Borås
Tisdag 2 september: Information av din utbildningsledare, se schema

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: TGILO
Programtillfälleskod: KINLO14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mats Nilhag

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Distribution och e-handel

Kursinformation för Distribution och e-handel
Anmälningskod: E36V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E14V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2016

Examensarbete i industriell ekonomi - inriktning logistik

Kursinformation för Examensarbete i industriell ekonomi - inriktning logistik
Anmälningskod: E55H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Logistiska teorier och deras tillämpning

Kursinformation för Logistiska teorier och deras tillämpning
Anmälningskod: E28H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E30H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E05H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Styrning av försörjningskedjor & Inköp

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor & Inköp
Anmälningskod: E10H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Våren 2016

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: A135V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder

Kursinformation för Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
Anmälningskod: A144V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Hösten 2015

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: C17H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: C18H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Marknadsföring för ingenjörer

Kursinformation för Marknadsföring för ingenjörer
Anmälningskod: C66H5
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: C61H5
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Våren 2015

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: C93V5
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Projektarbete inom logistik med projektteknik

Kursinformation för Projektarbete inom logistik med projektteknik
Anmälningskod: C85V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 22 mars

Hösten 2014

Grundläggande algebra och analys

Kursinformation för Grundläggande algebra och analys
Anmälningskod: C86H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 2 november

Miljökunskap och miljöskydd

Kursinformation för Miljökunskap och miljöskydd
Anmälningskod: C89H4
Typ: Obl.
Period: 3 november - 18 januari