Magisterutbildning i informatik

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: NAINF
Programtillfälleskod: NAINF14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Cecilia Sönströd
Programansvarig Ulf Johansson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2015

Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik
Anmälningskod: A21V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Systemutvecklingsfilosofier

Kursinformation för Systemutvecklingsfilosofier
Anmälningskod: A23V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Hösten 2014

Affärsprocessmodellering

Kursinformation för Affärsprocessmodellering
Anmälningskod: A42H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari

Business Intelligence 1

Kursinformation för Business Intelligence 1
Anmälningskod: A43H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder

Kursinformation för Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
Anmälningskod: A44H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Trender inom informatik

Kursinformation för Trender inom informatik
Anmälningskod: A45H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november