Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation

Idag upplever många organisationer problem med att hantera intern och extern information. För att möta dessa behov krävs att medarbetare i organisationer på ett systematiskt sätt kan interagera och hantera information och kunskap på ett strategiskt medvetet sätt. Dessa kunskaper behöver integreras främst hos personer som arbetar med ledning, produkt-/tjänste-/verksamhets-/marknads-/affärs-/systemutveckling på olika organisatoriska nivåer, hos professioner som t.ex. ekonomer, dataekonomer, dataingenjörer, personalansvariga etc.

– Vi hoppas att utbildningen ska vara till god hjälp för den som är intresserad av att utveckla organisationens informationshantering och kommunikation, säger Charlotte von Essen och Maria Lindh, programansvariga för magisterprogrammet.

I utbildningen kombinerar vi informationshantering med kommunikation och på så sätt får våra studenter en bred kompetens på dessa områden.

Charlotte von Essen och Maria Lindh, programansvariga

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: SASIK
Programtillfälleskod: SASIK14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås

Observera

Programmet ges på helfart/distans och innehåller inga träffar. All kommunikation mellan lärare och deltagare sker via programmets lärplattform. Det kräver tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning som t.ex. webbkamera och headset. Träffar via lärplattformen sker på dagtid och seminarier och chattar etc sker på bestämda tider. Du måste alltså vara tillgänglig på dagtid för att kunna följa programmet. Du måste också ha en kontaktorganisation som du själv skaffar där du kan genomföra en eller flera examinationsuppgifter per kurs.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Charlotte Von Essen
Programansvarig Maria Lindh

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursrapport 32SIS1 HT2014.pdf

Kursrapport SIK14 32SMU1 VT15

Kursrapport SIK14 Innehållsstrategier HT14.pdf

Kursrapport SIK14 Knowledge Management VT15

kursrapport_SIK14_Infoprodukter_H14.pdf

kursrapports 32SSK1 VT2015.pdf

Programrapport SIK14.pdf

VÄLKOMSTBREV_strategisk_information_kommunikation_H14.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2015

Strategisk kommunikation

Kursinformation för Strategisk kommunikation
Anmälningskod: B03V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 22 mars

Hösten 2014

Forskningsmetoder i informationsvetenskap

Kursinformation för Forskningsmetoder i informationsvetenskap
Anmälningskod: B64H4
Typ: Obl.
Period: 6 november - 18 januari

Informationsprodukter

Kursinformation för Informationsprodukter
Anmälningskod: B33H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 5 november

Innehållsstrategier

Kursinformation för Innehållsstrategier
Anmälningskod: B58H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 5 november

Omvärldsanalys och informationssökning

Kursinformation för Omvärldsanalys och informationssökning
Anmälningskod: B99H4
Typ: Obl.
Period: 6 november - 18 januari