Magisterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor

Välkommen till magisterutbildningen i textilt management med inr. styrning av textila värdekedjor!

Som ny magisterstudent är du välkommen till en utbildning som ger dig en helhetsbild av den textila värdekedjan och är inriktad mot utveckling, innovation och ledarskap. Efter genomförd utbildning kommer du som student att ha utvecklat en förmåga att integrera kunskap inlärd under hela utbildningen, kunna vidareutveckla kunskap om den textila värdekedjan samt kunna identifiera, beskriva, analysera och lösa komplexa och verklighetsbaserade problem inom den textila sektorn.

/Jonas Larsson, utbildningsledare

Utbildningsstart

Utbildningen startar den 1 september kl. 09:00 med introduktion. Se schema nedan för mer information. 

Schema

Till schema. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Ladda gärna ner Högskolan i Borås app för att kunna kolla i mobilen! 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: TASTA
Programtillfälleskod: TASTA14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Olga Chkanikova

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2015

Examensarbete i textilt management

Kursinformation för Examensarbete i textilt management
Anmälningskod: D86V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Konsten att bedriva affärer

Kursinformation för Konsten att bedriva affärer
Anmälningskod: D14V5
Typ: Obl.
Period: 23 februari - 29 mars

Vetenskaplig metodik och kommunikation

Kursinformation för Vetenskaplig metodik och kommunikation
Anmälningskod: D71V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 22 februari

Hösten 2014

Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå

Kursinformation för Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå
Anmälningskod: D49H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Logistik och efterfrågestyrda system

Kursinformation för Logistik och efterfrågestyrda system
Anmälningskod: D70H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn

Kursinformation för Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
Anmälningskod: D20H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari

Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling

Kursinformation för Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
Anmälningskod: D21H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari