Maskiningenjör - produktutveckling

Morgondagens innovatör – välkommen!

Grattis till att ha valt ett av de mest kreativa ingenjörsyrkena - produktutvecklare i maskinteknik!

Med en examen i maskinteknik - produktutveckling kommer du att kunna utveckla nya produkter, ta fram idéer och koncept samt utvärdera dessa systematiskt, konstruera/modellera, beräkna hållfasthet, skapa konstruktionsunderlag, planera och genomföra projekt i grupp. Gruppdeltagarna övar med utgångspunkt från olika ansvarsområden i så kallade tvärfunktionella team för att öka förståelsen av hela produktutvecklingsprocessen. Allt detta är endast en del av en maskiningenjörs vardag.

Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen, med en direkt koppling till verkligheten kommer du att få relevanta praktiska anknytningar till de klassiska maskinämnena.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen.

Välkommen till en resa som öppnar portarna till innovationens värld!

Michael Tittus
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 1 september : Introduktion kl. 09:00 vid Textile Fashion Center med Studentkåren i Borås
Tisdag 2 september: Information av din utbildningsledare, se schema

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: TGMAS
Programtillfälleskod: KMASK14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontaktperson Lars Ekström

Programansvarig Michael Tittus
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Energiteknik för maskiningenjörer

Kursinformation för Energiteknik för maskiningenjörer
Anmälningskod: E26V7
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Hösten 2016

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E05H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Styr- och reglerteknik

Kursinformation för Styr- och reglerteknik
Anmälningskod: E43H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Våren 2016

Datorstödd konstruktion fortsättningskurs

Kursinformation för Datorstödd konstruktion fortsättningskurs
Anmälningskod: A179V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder

Kursinformation för Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
Anmälningskod: A144V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Hösten 2015

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: C18H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Våren 2015

Hösten 2014

Datorstödd konstruktion

Kursinformation för Datorstödd konstruktion
Anmälningskod: C31H4
Typ: Obl.
Period: 3 november - 18 januari

Introduktion Maskiningenjör

Kursinformation för Introduktion Maskiningenjör
Anmälningskod: C82H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 2 november

Miljökunskap och miljöskydd

Kursinformation för Miljökunskap och miljöskydd
Anmälningskod: C90H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 2 november