Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster


Programmets innehåll bygger på internationellt samlade erfarenheter och kunskaper om digitala bibliotek samt på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom programområdet. Inom programmets ramar erbjuder vi studenterna från olika länder möjlighet att samarbeta och delta i utvecklingen av kunskap om digitala bibliotek och informationstjänster.

Programmet vänder sig till studerande med en kandidatexamen (eller motsvarande) och knyter an till såväl institutionens forskningsprofil som avancerade frågeställningar inom områdena digitala bibliotek och informationstjänster. Utbildningen syftar till fördjupade kunskaper med möjlighet till individuell specialisering som är jämförbar med motsvarande internationella utbildningsprogram.

Elena Maceviciute, programansvarig

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: BMDD1
Programtillfälleskod: BMDD114h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås

Observera

The studies take place in a distance mode. You need to participate in several meetings in Borås, Sweden, during your education. More information about when and where these meetings will take place will be announced later. Communication between the students and teachers is maintained mainly through the e-learning platform. Therefore, the students must have access to a computer with a broadband connection. Language of instruction will be English.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Elena Maceviciute

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Course report 32LAI1 VT2015.pdf

WELCOME_international_programme_in_LIS_HT14.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Forskningsmetoder för utveckling av digitala bibliotek

Kursinformation för Forskningsmetoder för utveckling av digitala bibliotek
Anmälningskod: B66H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Informationsåtervinning för digitala bibliotek 1

Kursinformation för Informationsåtervinning för digitala bibliotek 1
Anmälningskod: B03H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Informationsåtervinning för digitala bibliotek 2

Kursinformation för Informationsåtervinning för digitala bibliotek 2
Anmälningskod: B76H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2015

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
Anmälningskod: B49V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 7 juni

Digitalisering av kulturarvsmaterial

Kursinformation för Digitalisering av kulturarvsmaterial
Anmälningskod: B47V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 7 juni

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
Anmälningskod: B48V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 7 juni

Hösten 2014

Teknik för digitala bibliotek

Kursinformation för Teknik för digitala bibliotek
Anmälningskod: B01H4
Typ: Obl.
Period: 6 oktober - 9 november

Teknik för digitala bibliotek 2

Kursinformation för Teknik för digitala bibliotek 2
Anmälningskod: B03H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 16 januari

Utveckling och ledning av digitala bibliotek

Kursinformation för Utveckling och ledning av digitala bibliotek
Anmälningskod: B02H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 16 januari