Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Masterprogrammet vänder sig till dig som har intresse av att arbeta med kvalificerat informationsarbete och utveckling av informationstjänster. Kanske har du erfarenhet av sådant arbete sen tidigare, kanske är du helt oerfaren, det spelar ingen roll. Vi ser dig som en spännande tillgång som kan berika programmet på flera sätt. Utmaningarna är många för att kunna utveckla, stödja och driva informationsintensiv verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Utbildningen kommer att skapa förutsättningar för dig att delta i, och kanske även leda, detta arbete.

Du är välkommen att läsa någon kurs eller termin vid universitet utomlands eller att skriva din uppsats som en Minor Field Study i ett utvecklingsland. Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) har kontakt med flera utländska universitet.

Programmet är upplagt så att det ger en bred grund att stå på, samtidigt som möjligheterna till individuell specialisering och profilering är goda. Anknytningen till skilda professionella fält såväl som till forskningen inom ämnet är en viktig ledstjärna i programmets planering.

Helena Francke och Mikael Gunnarsson, programansvariga

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD114h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås

Observera

Utbildningen ges på helfart/distans med sammakomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. Det förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mikael Gunnarsson
Programansvarig Helena Francke

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Course report 32IAI1 VT2015.pdf

kursrapport MADI14 32IIK1 HT14.pdf

Kursrapport MADI14 32IVP1 HT15.pdf

kursrapport MADI14 32IXK1 HT14.pdf

kursrapport ÖTBK13 vt15.pdf

Kursrapport SIK14 Knowledge Management VT15

kursrapport_MADI14_BoIsomforsknområde_H14.pdf

kursrapport_MADI14_VetPub_H14.pdf

VÄLKOMSTBREV_master_distans_HT14.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2016

Masteruppsats, distans

Kursinformation för Masteruppsats, distans
Anmälningskod: C100V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 5 juni

Hösten 2015

Forskningsmetoder, distans

Kursinformation för Forskningsmetoder, distans
Anmälningskod: B62H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Informationsåtkomst

Kursinformation för Informationsåtkomst
Anmälningskod: B64H5
Typ: Obl.
Period: 5 november - 17 januari

Verksamhetsförlagt projektarbete

Kursinformation för Verksamhetsförlagt projektarbete
Anmälningskod: B63H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 november

Våren 2015

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
Anmälningskod: B10V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 22 mars

Bilddigitalisering av kulturarvet

Kursinformation för Bilddigitalisering av kulturarvet
Anmälningskod: B12V5
Typ: Valbar
Period: 19 januari - 22 mars

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
Anmälningskod: B26V5
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Strategisk kommunikation

Kursinformation för Strategisk kommunikation
Anmälningskod: B25V5
Typ: Valbar
Period: 23 mars - 7 juni

Textkodning av kulturarvet

Kursinformation för Textkodning av kulturarvet
Anmälningskod: B27V5
Typ: Valbar
Period: 23 mars - 7 juni

Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier

Kursinformation för Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier
Anmälningskod: B28V5
Typ: Valbar
Period: 23 mars - 7 juni

Utbildningsbibliotek, informationssökning och lärande

Kursinformation för Utbildningsbibliotek, informationssökning och lärande
Anmälningskod: B11V5
Typ: Valbar
Period: 19 januari - 22 mars

Hösten 2014

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B26H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 5 november

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B25H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 5 november

Introduktion till kunskapsorganisation

Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
Anmälningskod: B36H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 5 november

Klassifikation och informationsutvinning

Kursinformation för Klassifikation och informationsutvinning
Anmälningskod: B39H4
Typ: Obl.
Period: 6 november - 18 januari

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
Anmälningskod: B52H4
Typ: Obl.
Period: 6 november - 18 januari

Vetenskaplig publicering

Kursinformation för Vetenskaplig publicering
Anmälningskod: B54H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 5 november

XML och kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B56H4
Typ: Obl.
Period: 6 november - 18 januari