Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - hållbara tekniska system

Välkommen till masterutbildningen energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system!

Grattis till valet av denna masterutbildning som ger dig spetskompetens för att du i din framtida yrkesverksamhet ska kunna analysera och lösa problem inom resurshushållningsområdet. Under de kommande två åren lär du dig att arbeta för en hållbar samhällsutveckling samt att ta till dig forskningsresultat och omsätta dem i praktiken. Utbildningen ger dig kompetens att hantera frågor som berör material och energiåtervinning. Under utbildningen fokuserar vi på uppkomsten och omhändertagandet av avfall. Betoning ligger på vikten av att så mycket som möjligt av det uppkomna avfallet återförs till det ekonomiska systemet genom återvinning av material, näringsämnen och energi. Du kommer även i kontakt med många olika ämnesområden, som till exempel energiåtervinning och bioteknik.

Vi ses den 2 september!

Anita Pettersson
Utbildningsansvarig

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: KMARE
Programtillfälleskod: KMARE14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Anita Pettersson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2016

Examensarbete i energi- och materialåtervinning

Kursinformation för Examensarbete i energi- och materialåtervinning
Anmälningskod: C27H5
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 5 juni

Hösten 2015

Examensarbete i energi- och materialåtervinning

Kursinformation för Examensarbete i energi- och materialåtervinning
Anmälningskod: C27H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2015

Modellering av förbränningsprocesser – teori och tillämpning

Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser – teori och tillämpning
Anmälningskod: C53V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 22 mars

Processdesign – Produktion av energibärare

Kursinformation för Processdesign – Produktion av energibärare
Anmälningskod: C54V5
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2014

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
Anmälningskod: C02H4
Typ: Obl.
Period: 3 november - 18 januari

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
Anmälningskod: C119H
Typ: Obl.
Period: 3 november - 18 januari

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
Anmälningskod: C66H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 2 november