Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor

Välkommen till masterutbildningen i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor!

Som ny student är du välkommen till en utbildning som är utformat för att du ska utveckla den vetenskapliga förståelsen av den textila värdekedjans processer och funktioner, samtidigt som du tillämpar dessa analytiskt och praktiskt för att självständigt lösa specifika flödesrelaterade problem inom exempelvis logistik, marknadsföring och varumärkeshantering och med miljö, företagande och etik i åtanke, förutom att förstärka och vidareutveckla ett intresse för ledning, styrning och kvalificerad hantering av textil- och modeförsörjning.

/Jenny Balkow, utbildningsledare

Utbildningstart

Utbildningen startar den 1 september med introduktion. Se schema nedan för mer information.

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Ladda gärna ner Högskolan i Borås app för att kunna kolla i mobilen! 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: TASTE
Programtillfälleskod: TASTE14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Olga Chkanikova

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2016

Examensarbete i textilt management

Kursinformation för Examensarbete i textilt management
Anmälningskod: A54V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 5 juni

Hösten 2015

Efterfrågeprognoser

Kursinformation för Efterfrågeprognoser
Anmälningskod: D141H
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Management och estetik på avancerad nivå

Kursinformation för Management och estetik på avancerad nivå
Anmälningskod: D19H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Projektledning och entreprenörskap

Kursinformation för Projektledning och entreprenörskap
Anmälningskod: D143H
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Risk och resiliens i textila försörjningskedjor

Kursinformation för Risk och resiliens i textila försörjningskedjor
Anmälningskod: D20H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Våren 2015

Fältstudie i textilt management

Kursinformation för Fältstudie i textilt management
Anmälningskod: D22V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Konsten att bedriva affärer

Kursinformation för Konsten att bedriva affärer
Anmälningskod: D14V5
Typ: Obl.
Period: 23 februari - 29 mars

Vetenskaplig metodik och kommunikation

Kursinformation för Vetenskaplig metodik och kommunikation
Anmälningskod: D71V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 22 februari

Hösten 2014

Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå

Kursinformation för Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå
Anmälningskod: D50H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Logistik och efterfrågestyrda system

Kursinformation för Logistik och efterfrågestyrda system
Anmälningskod: D71H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn

Kursinformation för Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
Anmälningskod: D20H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari

Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling

Kursinformation för Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
Anmälningskod: D21H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari