Organisations- och personalutvecklare i samhället

 

Vi är glada att du valt just vår utbildning, den som vi oftast kallar för OPUS-programmet. Det är ett intressant program, som kan leda till ett stort urval på yrken när du studerat färdigt och tagit din kandidatexamen.

Introduktion

Studietiden startar med en allmän introduktionsdag måndagen 1/9 som Studentkåren i Borås arrangerar. Du måste då ha gjort din registrering enligt de datum som anges i antagningsinformationen.

Kursstart

På tisdagen 2/9 kl 09.00 samlas vi först i sal A608. Där kommer lärare och administratörer från programmet och hälsa er välkomna. Efter lunch startar sen första kursen Organisation, bildning och profession.

Schema

Kommande kursers scheman hittar du via hb.se/student. Du söker efter kursens schema med kurskod (11OU10) eller programkod, det vill säga den termin du studerar på (SGOPS14h = termin 1) alternativ genom sökord på kursens namn. Alla kursnamn finns i Utbildningsplanen.

Utbildningsplan, kursplan och litteraturlista

Längre ner på denna sida hittar du en länk till programmets utbildningsplan. I den står mål med utbildningen och vilka kurser som du kommer läsa under de tre år som utbildningen går.

I kursplanen kan du läsa om kursmål och innehåll för respektive kurs. I kursplanen hittar du även litteraturlista för respektive kurs. Kursplaner för den första terminens kurser hittar du längst ner på denna sida.

Vilka böcker ska köpas?

De böcker som nämns i litteraturlistan kommer att användas i undervisningen med ett undantag. Kristian Lundbergs Yarden utgår som obligatorisk kurslitteratur, vilket innebär att du inte behöver köpa denna bok.

Till första undervisningstillfället kan du förbereda dig genom att läsa kapitel 1-2 och kapitel 6-8 i boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap samt kapitel 1-3 och kapitel 7-8 i boken Personaladministration och organisationsutveckling

Välkommen!

Christer Theandersson och Erik Ljungar
Kursansvariga för kursen Organisation, bildning och profession

 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: SGOPS
Programtillfälleskod: SGOPS14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Erik Ljungar
Programadministratör Maria Jonsson

Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Identitet och styrning i dagens arbetsliv

 • Kursinformation för Identitet och styrning i dagens arbetsliv
 • Anmälningskod: A08V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 februari

Samhällsvetenskaplig metod

 • Kursinformation för Samhällsvetenskaplig metod
 • Anmälningskod: A09V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 februari - 26 mars

Hösten 2016

Etik och hållbar utveckling i arbetslivet

 • Kursinformation för Etik och hållbar utveckling i arbetslivet
 • Anmälningskod: A09H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 3 oktober - 6 november

HR i teori och praktik

 • Kursinformation för HR i teori och praktik
 • Anmälningskod: A11H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 december - 15 januari

Våren 2016

Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ

 • Kursinformation för Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ
 • Anmälningskod: B64V6
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 februari - 27 mars

Kvantitativ och kvalitativ metod

 • Kursinformation för Kvantitativ och kvalitativ metod
 • Anmälningskod: B65V6
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 1 maj

Organisation och ledarskap

 • Kursinformation för Organisation och ledarskap
 • Anmälningskod: B56V6
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 februari

Hösten 2015

Arbetsvetenskaplig teori

 • Kursinformation för Arbetsvetenskaplig teori
 • Anmälningskod: E57H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november - 17 januari

Det moderna arbetslivets framväxt

 • Kursinformation för Det moderna arbetslivets framväxt
 • Anmälningskod: E55H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 4 oktober

Psykosociala aspekter

 • Kursinformation för Psykosociala aspekter
 • Anmälningskod: E56H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 oktober - 8 november

Våren 2015

Grundläggande företagsekonomi

 • Kursinformation för Grundläggande företagsekonomi
 • Anmälningskod: E43V5
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 mars - 3 maj

Hösten 2014

Arbetsorganisation, utveckling och lärande

 • Kursinformation för Arbetsorganisation, utveckling och lärande
 • Anmälningskod: E01H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 10 november - 18 januari

Introduktion till vetenskapsteori och metod

 • Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
 • Anmälningskod: E02H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 oktober - 9 november

Organisation, bildning och profession

 • Kursinformation för Organisation, bildning och profession
 • Anmälningskod: E03H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 september - 5 oktober

Bildlänkar

Vill du veta mer om kursen du ska läsa? Läs kursrapporten från förra kurstillfället. Du hittar den på programsidan för de studenter som är antagna terminerna innan dig.

Saknas en kursrapport? Skicka ett mail till webmaster.ped@hb.se