Organisations- och personalutvecklare i samhället

 

Vi är glada att du valt just vår utbildning, den som vi oftast kallar för OPUS-programmet. Det är ett intressant program, som kan leda till ett stort urval på yrken när du studerat färdigt och tagit din kandidatexamen.

Introduktion

Studietiden startar med en allmän introduktionsdag måndagen 1/9 som Studentkåren i Borås arrangerar. Du måste då ha gjort din registrering enligt de datum som anges i antagningsinformationen.

Kursstart

På tisdagen 2/9 kl 09.00 samlas vi först i sal A608. Där kommer lärare och administratörer från programmet och hälsa er välkomna. Efter lunch startar sen första kursen Organisation, bildning och profession.

Schema

Kommande kursers scheman hittar du via hb.se/student. Du söker efter kursens schema med kurskod (11OU10) eller programkod, det vill säga den termin du studerar på (SGOPS14h = termin 1) alternativ genom sökord på kursens namn. Alla kursnamn finns i Utbildningsplanen.

Utbildningsplan, kursplan och litteraturlista

Längre ner på denna sida hittar du en länk till programmets utbildningsplan. I den står mål med utbildningen och vilka kurser som du kommer läsa under de tre år som utbildningen går.

I kursplanen kan du läsa om kursmål och innehåll för respektive kurs. I kursplanen hittar du även litteraturlista för respektive kurs. Kursplaner för den första terminens kurser hittar du längst ner på denna sida.

Vilka böcker ska köpas?

De böcker som nämns i litteraturlistan kommer att användas i undervisningen med ett undantag. Kristian Lundbergs Yarden utgår som obligatorisk kurslitteratur, vilket innebär att du inte behöver köpa denna bok.

Till första undervisningstillfället kan du förbereda dig genom att läsa kapitel 1-2 och kapitel 6-8 i boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap samt kapitel 1-3 och kapitel 7-8 i boken Personaladministration och organisationsutveckling

Välkommen!

Christer Theandersson och Erik Ljungar
Kursansvariga för kursen Organisation, bildning och profession

 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: SGOPS
Programtillfälleskod: SGOPS14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Erik Ljungar
Programadministratör Maria Jonsson

Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Identitet och styrning i dagens arbetsliv

Kursinformation för Identitet och styrning i dagens arbetsliv
Anmälningskod: A08V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 februari

Samhällsvetenskaplig metod

Kursinformation för Samhällsvetenskaplig metod
Anmälningskod: A09V7
Typ: Obl.
Period: 20 februari - 26 mars

Hösten 2016

Etik och hållbar utveckling i arbetslivet

Kursinformation för Etik och hållbar utveckling i arbetslivet
Anmälningskod: A09H6
Typ: Valbar
Period: 3 oktober - 6 november

HR i teori och praktik

Kursinformation för HR i teori och praktik
Anmälningskod: A11H6
Typ: Obl.
Period: 12 december - 15 januari

Våren 2016

Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ

Kursinformation för Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ
Anmälningskod: B64V6
Typ: Obl.
Period: 22 februari - 27 mars

Kvantitativ och kvalitativ metod

Kursinformation för Kvantitativ och kvalitativ metod
Anmälningskod: B65V6
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 1 maj

Organisation och ledarskap

Kursinformation för Organisation och ledarskap
Anmälningskod: B56V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 februari

Hösten 2015

Arbetsvetenskaplig teori

Kursinformation för Arbetsvetenskaplig teori
Anmälningskod: E57H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Det moderna arbetslivets framväxt

Kursinformation för Det moderna arbetslivets framväxt
Anmälningskod: E55H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 oktober

Psykosociala aspekter

Kursinformation för Psykosociala aspekter
Anmälningskod: E56H5
Typ: Obl.
Period: 5 oktober - 8 november

Våren 2015

Grundläggande företagsekonomi

Kursinformation för Grundläggande företagsekonomi
Anmälningskod: E43V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 3 maj

Hösten 2014

Arbetsorganisation, utveckling och lärande

Kursinformation för Arbetsorganisation, utveckling och lärande
Anmälningskod: E01H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: E02H4
Typ: Obl.
Period: 6 oktober - 9 november

Organisation, bildning och profession

Kursinformation för Organisation, bildning och profession
Anmälningskod: E03H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 5 oktober

Bildlänkar

Vill du veta mer om kursen du ska läsa? Läs kursrapporten från förra kurstillfället. Du hittar den på programsidan för de studenter som är antagna terminerna innan dig.

Saknas en kursrapport? Skicka ett mail till webmaster.ped@hb.se