Systemvetarutbildning

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: ASYST
Programtillfälleskod: ASYST14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Carina Hallqvist
Programansvarig Patrik Hedberg

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I20V7
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Hösten 2016

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
Anmälningskod: I09H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Interaktionsdesign 2

Kursinformation för Interaktionsdesign 2
Anmälningskod: I20H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

IT Service Management

Kursinformation för IT Service Management
Anmälningskod: I19H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Systemutvecklingsprojekt

Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
Anmälningskod: I18H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Våren 2016

Förändringsarbete och design av informationssystem

Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
Anmälningskod: C70V6
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
Anmälningskod: C71V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Hösten 2015

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: A23H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2015

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: A65V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Introduktion till affärssystem

Kursinformation för Introduktion till affärssystem
Anmälningskod: A64V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Systemutvecklare – roller, miljö och praktik

Kursinformation för Systemutvecklare – roller, miljö och praktik
Anmälningskod: A16V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Hösten 2014

Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning

Kursinformation för Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning
Anmälningskod: A32H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: A06H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: A26H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari