Textilekonomutbildning

Välkommen till textilekonomutbildningen!

Som ny student är du varmt välkommen till textilekonomutbildningen som kommer att ge dig kunskaper om den textila tillverkningen och fördjupad kunskap inom företagsekonomi och marknadsföring. Utbildningen förbereder dig på ett arbete i den textila värdekedjan, såväl nationellt som internationellt.

Lars Hedegård, utbildningsledare

Utbildningsstart

Terminen startar den 1 september med Studentkårens Introduktion.  

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Ladda gärna ner Högskolan i Borås app för att kunna kolla i mobilen! 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: DTEKO
Programtillfälleskod: DTEKO14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Gabriella Wulff
Programansvarig Agnes Andersson Wänström

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: M16V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M17V7
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Hösten 2016

Internationellt företagande

Kursinformation för Internationellt företagande
Anmälningskod: M75H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Management och estetik med inriktning mot modekommunikation

Kursinformation för Management och estetik med inriktning mot modekommunikation
Anmälningskod: M74H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Våren 2016

Företagande och affärer i textil- och modebransch

Kursinformation för Företagande och affärer i textil- och modebransch
Anmälningskod: A05V6
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 27 mars

Hållbar affärs- och produktutveckling

Kursinformation för Hållbar affärs- och produktutveckling
Anmälningskod: A28V6
Typ: Valbar
Period: 28 mars - 5 juni

Internationellt ledarskap

Kursinformation för Internationellt ledarskap
Anmälningskod: A07V6
Typ: Valbar
Period: 28 mars - 5 juni

Strategisk marknadsföring I

Kursinformation för Strategisk marknadsföring I
Anmälningskod: A106V
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 27 mars

Hösten 2015

Färg och beredning med reklamationshantering

Kursinformation för Färg och beredning med reklamationshantering
Anmälningskod: D75H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 7 november

Logistik och styrning av försörjningskedjor

Kursinformation för Logistik och styrning av försörjningskedjor
Anmälningskod: D96H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2015

Kvantitativ marknadsundersökningsmetodik

Kursinformation för Kvantitativ marknadsundersökningsmetodik
Anmälningskod: D16V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: D40V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 29 mars

Textil materiallära - grundkurs

Kursinformation för Textil materiallära - grundkurs
Anmälningskod: D19V5
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Hösten 2014

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: D72H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 9 november

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: D74H4
Typ: Obl.
Period: 10 november - 18 januari