Webbredaktör, distansutbildning

Programmet ges på helfart och löper över tre år. Distansprogrammets kurser genomförs helt och hållet utan träffar på campus. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform.

Som distansstudent är fördelarna jämfört med campusstudier av en annan karaktär. Allt undervisningsmaterial, i form av föreläsningar, PowerPointpresentationer m.m., är tillgängliga via datorn. Kommunikation med lärare och medstudenter sker kontinuerligt och behändigt, t ex i form av diskussionsgrupper eller som realtidssamtal med ljud och webbkamera. Detta innebär att du i hög omfattning själv kan välja var du vill studera, och när du vill göra det. Med distansvarianten kan du faktiskt läsa till webbredaktör utan att någonsin lämna hemmet! Du behöver dock ha tillgång till en relativt kraftfull dator, och dessutom köpa in en del programvaror.

Claes Lennartsson och Johan Eklund, programansvariga

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: NGWDK
Programtillfälleskod: NGWDK14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Johan Eklund
Programansvarig Karin Dessne

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursrapport NGWDK14h C3ETT1 VT17.pdf

Kursrapport webb14 webbdist14 Content management VT15.pdf

Kursrapport Webbdist14 Infojur ht14.pdf

Kursrapport Webbdist14 SocialaMedier ht14.pdf

Kursrapport webbdist14 TP1 31ETX1 VT15.pdf

Kursrapport_WEBBDIST14_31EUW1_H14.pdf

VÄLKOMSTBREV_webbredaktör_distans_HT14.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Tillämpad teori och metod för webbplatsutveckling, distans

Kursinformation för Tillämpad teori och metod för webbplatsutveckling, distans
Anmälningskod: B57V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 22 mars

Hösten 2016

Animering och multimedia för webben 2, distans

Kursinformation för Animering och multimedia för webben 2, distans
Anmälningskod: B48H6
Typ: Valbar
Period: 29 september - 30 oktober

Datadesign, distans

Kursinformation för Datadesign, distans
Anmälningskod: B45H6
Typ: Valbar
Period: 29 augusti - 28 september

Gränssnittsutveckling, distans

Kursinformation för Gränssnittsutveckling, distans
Anmälningskod: B50H6
Typ: Valbar
Period: 31 oktober - 30 november

Information genom bild och text 2, distans

Kursinformation för Information genom bild och text 2, distans
Anmälningskod: B46H6
Typ: Valbar
Period: 29 augusti - 28 september

Modellering, distans

Kursinformation för Modellering, distans
Anmälningskod: B51H6
Typ: Obl.
Period: 1 december - 15 januari

Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering, distans

Kursinformation för Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering, distans
Anmälningskod: B47H6
Typ: Valbar
Period: 29 september - 30 oktober

Teknisk utveckling, distans

Kursinformation för Teknisk utveckling, distans
Anmälningskod: B49H6
Typ: Valbar
Period: 31 oktober - 30 november

Våren 2016

Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser, distans

Kursinformation för Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser, distans
Anmälningskod: C141V
Typ: Valbar
Period: 18 februari - 22 mars

Information genom bild och text 1, distans

Kursinformation för Information genom bild och text 1, distans
Anmälningskod: C102V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 17 februari

Projekt: webbplatsutveckling, distans

Kursinformation för Projekt: webbplatsutveckling, distans
Anmälningskod: C143V
Typ: Valbar
Period: 20 april - 5 juni

Projektarbete, distans

Kursinformation för Projektarbete, distans
Anmälningskod: C144V
Typ: Valbar
Period: 20 april - 5 juni

Teori och metod för webbplatsutveckling, distans

Kursinformation för Teori och metod för webbplatsutveckling, distans
Anmälningskod: C142V
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 19 april

Textproduktion 3, distans

Kursinformation för Textproduktion 3, distans
Anmälningskod: C140V
Typ: Valbar
Period: 18 februari - 22 mars

Hösten 2015

Animering och multimedia för webben I, distans

Kursinformation för Animering och multimedia för webben I, distans
Anmälningskod: B46H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 oktober

Formgivning av webbsidor, distans

Kursinformation för Formgivning av webbsidor, distans
Anmälningskod: B49H5
Typ: Obl.
Period: 7 december - 17 januari

Informationsjuridik, distans

Kursinformation för Informationsjuridik, distans
Anmälningskod: B48H5
Typ: Obl.
Period: 5 november - 6 december

Textproduktion 2, distans

Kursinformation för Textproduktion 2, distans
Anmälningskod: B47H5
Typ: Obl.
Period: 5 oktober - 4 november

Våren 2015

Content management, distans

Kursinformation för Content management, distans
Anmälningskod: B22V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 18 februari

Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering, distans

Kursinformation för Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering, distans
Anmälningskod: B34V5
Typ: Obl.
Period: 1 maj - 7 juni

Formgivning och layout, distans

Kursinformation för Formgivning och layout, distans
Anmälningskod: B32V5
Typ: Obl.
Period: 19 februari - 22 mars

Textproduktion 1, distans

Kursinformation för Textproduktion 1, distans
Anmälningskod: B33V5
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 30 april

Hösten 2014

Bild & grafisk produktion, distans

Kursinformation för Bild & grafisk produktion, distans
Anmälningskod: B28H4
Typ: Obl.
Period: 6 oktober - 5 november

Sociala medier, distans

Kursinformation för Sociala medier, distans
Anmälningskod: B45H4
Typ: Obl.
Period: 8 december - 18 januari

Tekniker för webbdesign, distans

Kursinformation för Tekniker för webbdesign, distans
Anmälningskod: B47H4
Typ: Obl.
Period: 6 november - 7 december

Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv, distans

Kursinformation för Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv, distans
Anmälningskod: B51H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 5 oktober