Webbredaktör, distansutbildning

Programmet ges på helfart och löper över tre år. Distansprogrammets kurser genomförs helt och hållet utan träffar på campus. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform.

Som distansstudent är fördelarna jämfört med campusstudier av en annan karaktär. Allt undervisningsmaterial, i form av föreläsningar, PowerPointpresentationer m.m., är tillgängliga via datorn. Kommunikation med lärare och medstudenter sker kontinuerligt och behändigt, t ex i form av diskussionsgrupper eller som realtidssamtal med ljud och webbkamera. Detta innebär att du i hög omfattning själv kan välja var du vill studera, och när du vill göra det. Med distansvarianten kan du faktiskt läsa till webbredaktör utan att någonsin lämna hemmet! Du behöver dock ha tillgång till en relativt kraftfull dator, och dessutom köpa in en del programvaror.

Claes Lennartsson och Johan Eklund, programansvariga

Programinformation

Starttermin: Hösten 2014
Programkod: NGWDK
Programtillfälleskod: NGWDK14h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås

Observera

Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform, vilket förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning. Som distansstudent får du själv köpa nödvändiga programvaror för dina studier på hemorten. Det förekommer inga fysiska träffar.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Johan Eklund
Programansvarig Karin Dessne

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursrapport NGWDK14h C3ETT1 VT17.pdf

Kursrapport webb14 webbdist14 Content management VT15.pdf

Kursrapport Webbdist14 Infojur ht14.pdf

Kursrapport Webbdist14 SocialaMedier ht14.pdf

Kursrapport webbdist14 TP1 31ETX1 VT15.pdf

Kursrapport_WEBBDIST14_31EUW1_H14.pdf

VÄLKOMSTBREV_webbredaktör_distans_HT14.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Tillämpad teori och metod för webbplatsutveckling, distans

 • Kursinformation för Tillämpad teori och metod för webbplatsutveckling, distans
 • Anmälningskod: B57V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 22 mars

Hösten 2016

Animering och multimedia för webben 2, distans

 • Kursinformation för Animering och multimedia för webben 2, distans
 • Anmälningskod: B48H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 september - 30 oktober

Datadesign, distans

 • Kursinformation för Datadesign, distans
 • Anmälningskod: B45H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 28 september

Gränssnittsutveckling, distans

 • Kursinformation för Gränssnittsutveckling, distans
 • Anmälningskod: B50H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 31 oktober - 30 november

Information genom bild och text 2, distans

 • Kursinformation för Information genom bild och text 2, distans
 • Anmälningskod: B46H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 28 september

Modellering, distans

 • Kursinformation för Modellering, distans
 • Anmälningskod: B51H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 december - 15 januari

Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering, distans

 • Kursinformation för Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering, distans
 • Anmälningskod: B47H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 september - 30 oktober

Teknisk utveckling, distans

 • Kursinformation för Teknisk utveckling, distans
 • Anmälningskod: B49H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 31 oktober - 30 november

Våren 2016

Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser, distans

 • Kursinformation för Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser, distans
 • Anmälningskod: C141V
 • Typ: Valbar
 • Period: 18 februari - 22 mars

Information genom bild och text 1, distans

 • Kursinformation för Information genom bild och text 1, distans
 • Anmälningskod: C102V
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 17 februari

Projekt: webbplatsutveckling, distans

 • Kursinformation för Projekt: webbplatsutveckling, distans
 • Anmälningskod: C143V
 • Typ: Valbar
 • Period: 20 april - 5 juni

Projektarbete, distans

 • Kursinformation för Projektarbete, distans
 • Anmälningskod: C144V
 • Typ: Valbar
 • Period: 20 april - 5 juni

Teori och metod för webbplatsutveckling, distans

 • Kursinformation för Teori och metod för webbplatsutveckling, distans
 • Anmälningskod: C142V
 • Typ: Obl.
 • Period: 23 mars - 19 april

Textproduktion 3, distans

 • Kursinformation för Textproduktion 3, distans
 • Anmälningskod: C140V
 • Typ: Valbar
 • Period: 18 februari - 22 mars

Hösten 2015

Animering och multimedia för webben I, distans

 • Kursinformation för Animering och multimedia för webben I, distans
 • Anmälningskod: B46H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 4 oktober

Formgivning av webbsidor, distans

 • Kursinformation för Formgivning av webbsidor, distans
 • Anmälningskod: B49H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 december - 17 januari

Informationsjuridik, distans

 • Kursinformation för Informationsjuridik, distans
 • Anmälningskod: B48H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 november - 6 december

Textproduktion 2, distans

 • Kursinformation för Textproduktion 2, distans
 • Anmälningskod: B47H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 oktober - 4 november

Våren 2015

Content management, distans

 • Kursinformation för Content management, distans
 • Anmälningskod: B22V5
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 januari - 18 februari

Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering, distans

 • Kursinformation för Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering, distans
 • Anmälningskod: B34V5
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 maj - 7 juni

Formgivning och layout, distans

 • Kursinformation för Formgivning och layout, distans
 • Anmälningskod: B32V5
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 februari - 22 mars

Textproduktion 1, distans

 • Kursinformation för Textproduktion 1, distans
 • Anmälningskod: B33V5
 • Typ: Obl.
 • Period: 23 mars - 30 april

Hösten 2014

Bild & grafisk produktion, distans

 • Kursinformation för Bild & grafisk produktion, distans
 • Anmälningskod: B28H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 oktober - 5 november

Sociala medier, distans

 • Kursinformation för Sociala medier, distans
 • Anmälningskod: B45H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 december - 18 januari

Tekniker för webbdesign, distans

 • Kursinformation för Tekniker för webbdesign, distans
 • Anmälningskod: B47H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 7 december

Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv, distans

 • Kursinformation för Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv, distans
 • Anmälningskod: B51H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 september - 5 oktober