Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT

Det är så vi kort kallar det från den engelska benämningen Business Informatics with specialisation in International Marketing and IT.

Programmet är fyraårigt och ger kandidatexamen i både företagsekonomi (marknadsföring) och informatik. Det tredje året läser du vid ett av våra två kinesiska partneruniversitet som en obligatorisk del av programmet. Efter att du har fått dessa båda examina har du därtill möjlighet att ansöka om en kinesisk kandidatexamen i ”Information Management”.  

Utbytet med Kina är dubbelriktat. Det innebär att studenter från Kina läser ett år hos oss på Högskolan i Borås, så du kommer säkert att läsa ihop med dem på någon kurs också.

Till sommaren 2015 blev den första kullen studenter klara med utbildningen. Med spänning följer vi dem för att se var de får jobb. Flera av dem har ambitioner för en internationell karriär.

Den här utbildningen kommer att vidga dina vyer och ge dig värdefull kunskap inför en karriär i en allt mer globaliserad värld.

Vi ses!

Rolf Appelkvist
Utbildningsledare   

Terminen startar med Studentkårens Introduktion 31 augusti kl. 9:00. Mer information om Introduktionen hittar du här.

Schema

Schemat är med reservation för ändringar. Ta som vana att alltid kolla ditt schema regelbundet för att inte missa eventuella ändringar. Till schemat

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: NGIMI
Programtillfälleskod: NGIMI15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Rolf Appelkvist
Programadministratör Susann Evertsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursrapport NGC011 V16.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Internationell marknadsföring

Kursinformation för Internationell marknadsföring
Anmälningskod: M20V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M23V9
Typ: Obl.
Period: 1 april - 9 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I23V9
Typ: Valbar
Period: 1 april - 9 juni

Hösten 2018

Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi
Anmälningskod: I02H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Konsumentbeteende - ett skandinaviskt perspektiv

Kursinformation för Konsumentbeteende - ett skandinaviskt perspektiv
Anmälningskod: M01H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M99H8
Typ: Valbar
Period: 12 november - 20 januari

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I03H8
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari

Våren 2017

Informationssäkerhet ur ett globalt perspektiv

Kursinformation för Informationssäkerhet ur ett globalt perspektiv
Anmälningskod: I35V7
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Objektorienterad applikationsutveckling

Kursinformation för Objektorienterad applikationsutveckling
Anmälningskod: I30V7
Typ: Valbar
Period: 16 januari - 26 mars

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M06V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Hösten 2016

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: I16H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Våren 2016

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: C65V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Introduktion till affärssystem

Kursinformation för Introduktion till affärssystem
Anmälningskod: C66V6
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: A108V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Hösten 2015

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: A21H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: A20H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: A96H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: A95H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari