Dataekonomutbildningen

Utbildningsstart

Terminen startar den 31 augusti med Studentkårens Introduktion.

Schema

Läs schema. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Håkan Alm
Programadministratör Petri Granroth

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: M63V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M14V8
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 3 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I13V8
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 3 juni

Hösten 2017

Direkt- och interaktiv marknadsföring

Kursinformation för Direkt- och interaktiv marknadsföring
Anmälningskod: M23H7
Typ: Valbar
Period: 28 augusti - 5 november

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
Anmälningskod: M19H7
Typ: Valbar
Period: 6 november - 14 januari

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
Anmälningskod: I04H7
Typ: Valbar
Period: 6 november - 14 januari

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M24H7
Typ: Valbar
Period: 6 november - 14 januari

Performativ managementrevision

Kursinformation för Performativ managementrevision
Anmälningskod: M27H7
Typ: Valbar
Period: 28 augusti - 14 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M12H7
Typ: Valbar
Period: 28 augusti - 5 november

Systemutvecklingsprojekt

Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
Anmälningskod: I03H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M25H7
Typ: Valbar
Period: 6 november - 14 januari

Våren 2017

Förändringsarbete och design av informationssystem

Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
Anmälningskod: I10V7
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Internationellt ledarskap

Kursinformation för Internationellt ledarskap
Anmälningskod: M07V7
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
Anmälningskod: I17V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M06V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Hösten 2016

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: I16H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Våren 2016

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: C68V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Introduktion till affärssystem

Kursinformation för Introduktion till affärssystem
Anmälningskod: C69V6
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: A187V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Hösten 2015

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: A91H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: A92H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: A19H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: A11H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari